P.C. Hooft (1581-1647)

Iedereen heeft wel eens van de P.C. Hooftstraat of de P.C. Hooftprijs gehoord. Maar wie was P.C. Hooft? En waarom kennen zoveel mensen eeuwen later nog steeds zijn naam? Men noemde hem Hoofd der Nederlandse poëten.

Portret van P.C. Hooft. Uit: Gedichten van P.C. Hooft (1899)

Hooft groeide op in Amsterdam en begon als zeventienjarige aan een drie jaar durende reis door Italië en Frankrijk. Na zijn terugkomst schreef hij liefdesgedichten aan verschillende vrouwen, totdat hij in 1610 met Christina van Erp trouwde. Hij verhuisde naar het Muiderslot. In 1624 overleed zijn vrouw en in 1627 hertrouwde Hooft met Leonora Hellemans.

Hooft hield zich zijn hele leven bezig met poëzie. Vooral tussen 1600 en 1611 schreef hij veel gedichten aan zijn jeugdliefdes, 'heldinnenbrieven' en de 'Emblemata amatoria'. Na 1621 inspireerde zijn vriendschap met Huygens en de zusters Anna en Tesselschade Roemer hem tot nieuwe gedichten. Vanaf 1630 overheerste de geschiedschrijving en kwam Hooft niet veel meer aan dichten toe.

De poëzie van Hooft is niet bekend geworden vanwege grote vernieuwingen in genre, vorm of thematiek. De invloed van de Italiaanse en Franse cultuur en de eigen draai die Hooft daaraan gaf, bezorgden Hoofts poëzie wél een bijzondere plaats in de literatuurgeschiedenis. Door de eeuwen heen is Hoofts poëzie voornamelijk positief gewaardeerd. Dat Hooft ook tegenwoordig nog een belangrijke rol speelt voor de Nederlandse letterkunde, bewijst zijn zevende plaats in de canon van de literatuur, die in 2002 werd samengesteld door DBNL.

Geboren te Amsterdam op 16 maart 1581

Overleden te Den Haag op 21 mei 1647

Leven en werk van P.C. Hooft

Over de poëzie van P.C. Hooft

Online bronnen over P.C. Hooft

[Gedichten van Hooft worden in dit profiel, tenzij anders vermeld, geciteerd naar de editie van P. Tuynman en G.P. van der Stroom: P.C. Hooft, Lyrische poëzie (1994)].