P.C. Hooft: biografie

H.W. van Tricht, Het leven van P.C. Hooft (1980)

1581     Pieter Corneliszoon Hooft geboren in Amsterdam (16 maart)

1598     'Grand tour' door Frankrijk en Italië (11 juni 1598 tot 8 mei 1601)

1602     Neemt de leiding van rederijkerskamer De Eglentier op zich

1603     Schrijft liefdesgedichten voor Ida Quekels (tot 1604)

1604     Schrijft liefdesgedichten voor Brechje Spiegel (tot 1605)

1605     Dood van Brechje Spiegel (15 januari);

Schrijft liefdesgedichten voor Anna Spiegel (tot 1607)

1606     Studeert rechten in Leiden (1606 tot 1607 en 1608 tot 1609)

1608     Vertrekt naar Parijs voor drie maanden

1609     Benoemd tot Drost van Muiden en Baljuw van Naarden en Gooiland (18 mei);

Verhuist naar het Muiderslot

1610     Huwelijk met Christina van Erp in de Nieuwe Kerk in Amsterdam (23 mei)

1611     Uitgave van zijn emblemata-bundel (Emblemata amatoria);

Geboorte van zijn eerste kind: Cornelis Pieterszoon Jr. (12 april)

1613     Uitgave van de tragedie Geeraerdt van Velsen

1615     Uitgave van het in 1605 voltooide toneelspel Granida;

Dochtertje Geetruid geboren (vier weken later overleden)

1616     Komedie Warenar voltooid

1617     Verbreekt samen met Coster en Bredero de banden met De Eglentier;

Oprichting van de Nederduytsche Academie

1618     Tweede zoon Arnout wordt geboren

1619     Begin van de vriendschap met Constantijn Huygens

1620     Tweede zoon Arnout overlijdt

1621     Derde zoon geboren, ook Arnout genoemd

1623     Oudste zoon Cornelis overlijdt

1624     Zoon Arnout (II) en echtgenote Christina overlijden

1625     Schrijft gedichten voor Susanna van Baerle

1626     Uitgave van de in 1617 voltooide tragedie Baeto

1627     Huwelijk met Leonora Hellemans (30 november)

1628     Geboorte van dochter Christina

1629     Geboorte van zoon Arnout

1636     Verzameluitgave van Hoofts gedichten (Gedichten van den heere Pieter C. Hooft)

1639     Verheven in de Orde van St.-Michel

1642     Eerste twintig boeken van zijn Nederlandse historiën verschenen

1647     Overlijdt (21 mei); begraven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam