ANBI-gegevens Stichting Fonds Anny Antoine / Louis Koopman

Adres

Stichting Fonds Anny Antoine / Louis Koopman
p/a KB, Nationale bibliotheek
t.a.v. Paul van Capelleveen
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Website over de collectie: https://collecties.kb.nl/collectie-koopman
RSIN nummer: 821854744

Contactpersoon

Paul van Capelleveen (conservator, KB)
Paul van Capelleveen 06-2863-8783

Bestuur

Mw. dr. E.J.B. Knibbeler, voorzitter
Mw drs. T.J. de Haan, secretaris
De heer mr. D. Ruys, penningmeester

Beloningsbeleid

Bestuurders van het fonds ontvangen geen beloning, maar kunnen indien gewenst in aanmerking komen voor een bescheiden beheersvergoeding, jaarlijks uit te keren in de maand december.

Beleidsplan en doelstelling

Doelstelling: Bevorderen van onderhoud en gebruik van de Koopman Collectie.

Doelen voor 2024:

  • Het bevorderen van het gebruik van de collectie (zowel fysiek als digitaal).
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de collectie.
  • Het bekendmaken van de collectie bij een internationaal publiek.

Activiteiten: overzicht 2023

Bestuursvergadering(KB, Den Haag: 26 mei 2023. Lily Knibbeler, voorzitter; Tjarda de Haan, secretaris; Diederik Ruys, penningmeester; Paul van Capelleveen, conservator collectie; Clemens de Wolf, adviseur; de leden van de Wetenschappelijke Adviesraad: Maaike Koffeman, Saskia van Kampen-Prein, Emilie Sitzia.    

Bestuursvergadering (KB, Den Haag): 7 december 2023: Lily Knibbeler, voorzitter; Tjarda de Haan, secretaris; Diederik Ruys, penningmeester; Paul van Capelleveen, conservator collectie en de leden van de Wetenschappelijke Adviesraad: Maaike Koffeman, Emilie Sitzia.  

In 2023 werd Paris de nuit met foto's van Brassaï uitgeleend voor de tentoonstelling over 'Lee Miller in Print' in Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam. Tijdens zeven presentaties in de KB werden boeken uit de collectie getoond en bestudeerd door studenten boekwetenschap uit Amsterdam, studenten typografie uit Amiens, studenten grafisch ontwerp uit Missouri-St Louis, studenten van de kunstacademie Den Haag en verzamelaars verbonden aan het Nederlands Genootschap van Bibliofielen.

Het verwerven van topstukken van 20-21ste-eeuwse boekkunst in 2023

De Collectie Anny Antoine / Louis Koopman (vaak afgekort tot Koopman Collectie) is verrijkt met 40 boeken in verschillende media. Geschenken waren afkomstig van boekbinder Machteld Meeter (waaronder een geïllustreerde editie van Voltaire's La Princesse de Babylon, 1927), de Bibliotheek Rotterdam (via de kinderboekencollectie van de KB), Jan Batens en van Pierre Lecuire (een schenking uit 2003 aan de afdeling Boekbanden, nu is overgedragen aan de Koopman Collectie). 

Van de boekkunstenaar Peter Malutzki werd de uitgave Recueil de planches sur les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication aangekocht (Flörsheim, 2023). Dit is nummer 3 van zes exemplaren, gedrukt op een handpers en met collages van de kunstenaar op bladen uit de oorspronkelijke editie van de befaamde Encyclopédie van Diderot en consorten uit 1762 en 1771.

Ook werden bijvoorbeeld aangeschaft: een genummerd exemplaar van de eerste uitgave van Raymond Queneaux' Exercices de styles (1947), een vroege en een hedendaagse editie van Stéphane Mallarmé's L'Après-midi d'un faune, de laatste uit 2022 met ruimtelijke voorstellingen door Coralie Nadel.  

Van Roby Comblain en Olivier Deprez werd hun tijdschrift Holz aangeschaft, waarvan tot nu toe vijf groot-formaat afleveringen verschenen, uitgevoerd in hout- en linosnede op Japans papier.

Financiële verantwoording

Het Fonds Koopman is een zgn. zuiver vermogensfonds, i.e. een stichting die een uit nalatenschap verkregen vermogen beheert en alleen de opbrengsten uit de beleggingen aanwendt om haar statutaire doelstelling te verwezenlijken (tenzij het bestuur anders beslist). Dit betekent dat volstaan kan worden met een verkorte staat van baten en lasten, aangevuld met een overzicht van de voorgenomen bestedingen. Een balans hoeft niet gepubliceerd te worden.

De jaarrekening van het Koopman Fonds wordt jaarlijks samengesteld door een accountant en daarna geagendeerd in de eerstvolgende bestuursvergadering. Alle jaarrekeningen van het fonds zijn tot op heden voorzien van een samenstellingsverklaring zonder beperkingen.