De Schoolmeester (1808-1858)

De Gedichten van De Schoolmeester behoren tot de meest gelezen en best verkochte poëzie van ons taalgebied. De beroemde en grappige 'knittelverzen', waarin wordt gespot met alle regels van rijm, ritme en regellengte, hebben altijd veel weerklank gevonden. De zotte humor die de De Schoolmeester in zijn gedichten verwerkt, werkt na honderdvijftig jaar nog steeds aanstekelijk.

Portret van Gerrit van de Linde uit zijn studententijd

'De Schoolmeester' was de schrijversnaam van Gerrit van de Linde Jzn. Deze volbloed negentiende-eeuwer leidde een ongewoon en bij wijlen dramatisch leven. Vanaf zijn vijfentwintigste jaar woonde hij in Engeland, waar hij naartoe was gevlucht vanwege uiterst netelige moeilijkheden in zijn privé-leven. Zijn brood verdiende hij na verloop van tijd als kostschoolhouder en schoolmeester.

Een van de weinige vrienden met wie hij in Nederland contact hield was de letterkundige Jacob van Lennep, die Van de Linde's gedichten na zijn vroege dood in 1858 in boekvorm uitgaf. Het was meteen een enorm succes, vooral nadat er geïllustreerde editie van op de markt werd gebracht. Van de Linde was ook een formidabel briefschrijver. De Schoolmeester is een figuur die tot de verbeelding spreekt, steevast sympathie wekt en tot op de dag van vandaag de lezers boeit, prikkelt en amuseert.

Geboren als Gerrit van de Linde Janszoon te Rotterdam op 12 maart 1808

Overleden te Londen op 27 januari 1858

Leven en werk van De Schoolmeester

Over de gedichten van De Schoolmeester

Online bronnen over De Schoolmeester

Dit profiel kwam tot stand dankzij de medewerking van prof. dr. Marita Mathijsen.