De Schoolmeester: biografie

1808     Geboren te Rotterdam als Gerrit van de Linde Jz. (12 maart)

1812     Moeder overlijdt

1825     Ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Leiden (september)

1830     Treedt toe tot de redactie van de Leidse studentenalmanak;

Neemt vrijwillig deel als korporaal in de veldtocht tegen België;

Publiceert het gedicht Wapenlied in de vorm van een pamflet;

Treedt in correspondentie met J. van Lennep (met wie hij waarschijnlijk eerder dit jaar kennismaakte bij een toneeluitvoering in Amsterdam)

1833     Ervaart grote persoonlijke moeilijkheden: er wordt een natuurlijk kind van hem geboren als gevolg van een verhouding met een muzikantendochter; hij knoopt een verhouding aan met Jeane van der Boon Mesch, de jonge echtgenote van een Leidse chemieprofessor, die na een jarenlang kinderloos huwelijk zwanger raakt; de professor zorgt er via de Faculteit der godgeleerdheid voor dat zijn kansen op voltooiing van de studie (en een geregeld bestaan) vervliegen; zijn schuldeisers, bij wie hij tot dan toe had 'gepoft', melden zich bij hem

1834     Duikt onder en vlucht naar Engeland (januari)

1835     Koopt met geleend geld een kostschool in Londen

1837     Huwelijk met Caroline de Monteuuis (1819-1881), dochter van een kostschoolhouder nabij Boulogne

1839     Geboorte van eerste kind (Henry Philip, die overlijdt op twee-jarige leeftijd) (er volgen nog drie zonen en een dochter);

Verhuizing van de kostschool

1841     Vader Van de Linde overlijdt

1843     Verhuizing met kostschool ('collège français') naar Cromwell House (Highgate, voorstad van Londen)

1849     Kort verblijf in Nederland (oktober)

1850     Langer verblijf in Nederland (zomer)

1851     Hernieuwd contact met Nederlandse vrienden (vooral J. van Lennep);

Eerste publicatie van een gedicht in de almanak Holland (onder pseudoniem: Een schoolmeester)

1857     Ziek (zes weken bronchitis) (najaar)

1858     Overlijdt (na 48 uur longontsteking) (27 januari)

1859     Publicatie van eerste druk van Gedichten van Den Schoolmeester (april), bezorgd door J. van Lennep en uitgegeven door de Gebroeders Kraay in Amsterdam