De Schoolmeester: enkele literatuurverwijzingen

De gedichten van De Schoolmeesterzijn geciteerd naar de uitgave door Marita Mathijsen uit 2001. Depaginering verwijst naar deze editie (Schoolmeester, 2001).

 • Bloem, 1995

  J.C. Bloem: 'De Schoolmeester', in: J.C. Bloem: Het onzegbare geheim: verzamelde essays en kritieken 1911-1963. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1995, p. 628-632, 1116-1117.
 • Breugelmans, 1994

  R. Breugelmans: 'Gerrit van de Linde in Voorburg', in: Nieuw letterkundig magazijn, 12(1994) 1 (juli), p. 15-17.
 • Bzzlletin, 1979

  De schoolmeester. Marita Mathijsen en Phil Muysson (Red.). Den Haag: Bzztôh, 1979. Speciaal nummer van: Bzzlletin, 7 (1979) 64 (maart).

  Bevat artikelen van: Boudewijn Büch (‘De Schoolmeester en de melancholie’), T. van Deel (‘Zijne begaafde teekenpen: de plaats van de prentjes van Anth. de Vries), O.H. Dijkstra (‘De tekenaars van De Schoolmeester’), G. Kalff (‘G. van de Linde Janszoon/De Schoolmeester’), C.J. Kelk (‘Een onstuimig leven’ en ‘De Schoolmeester van de toekomst’), Willem Kloos (‘Over Den Schoolmeester en zijn gedichten’), Anton Korteweg (‘Goeverneur en Van Zeggelen: twee collega-humoristen’ en ‘De Schoolmeester en de dominee-dichters’), M. Mathijsen (‘Jeugdgedichten van Gerrit van de Linde: bronnen’, ‘Mijn vader is mijn beste vrind: de zoon van de Schoolmeester’ en ‘De toverzang der drift’), W.A.M. de Moor (‘'t Werd meer gedaan voor vrienden dan vreemden: een portret en een uitvergroting’), H.H. Polzer (‘Hij is dood’), Dick Welsink (‘Een kolossaal debiet’), Peter van Zonneveld (‘De vrijwillige Leidse jagers en de Belgische opstand’). Bevat tevens een ‘Levenslijst van Gerrit van de Linde’.
 • Forster, 1974

  Leonard Forster: 'De Schoolmeester and his son in Highgate', in: Ten studies in Anglo-Dutch relations. Jan van Dorsten (Red.). Leiden: University Press, 1974, p. 246-262.
 • Hallema,1939

  A. Hallema: 'Een onbekend gedicht van den Schoolmeester ter eere van zijn vriend Prof. Dr. E.B. Swalue', in: De nieuwe gids, (1939), dl. I, p. 180-185.
 • Hermans, 1979a

  Willem Frederik Hermans: 'Een rechtzinnige zondaar', in: Willem Frederik Hermans: Houten leeuwen en leeuwen van goud. Amsterdam: De Bezige Bij, 1979, p. 289-298.
 • Hermans, 1979b

  Willem Frederik Hermans: 'De school van De Schoolmeester', in: Willem Frederik Hermans: Houten leeuwen en leeuwen van goud.Amsterdam: De Bezige Bij, 1979, p. 299-305.
 • Komrij, 1978

  Gerrit Komrij: 'De onnavolgbare harpakkoorden van De Schoolmeester', in: Gerrit Komrij: Papieren tijgers. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1978, p. 200-209.
 • Lennep, 1859

  J. van Lennep: 'Iets over den schrijver en zijn dichttrant', in: Gedichten van den Schoolmeester. J. van Lennep (Red.). Amsterdam: Kraay, 1859, p. 5-22.
 • Mathijsen, 1978

  M. Mathijsen, Henk J. Eijssens, Dick Welsink: Schandaal in Leiden. Brieven over de lotgevallen van de theologiestudent Gerrit van de Linde. Amsterdam: Thespa, 1978.
 • Mathijsen, 1984

  Marita Mathijsen: 'De omgekeerde binocle: ervaringen van een commentator', in: Staalkaart: opstellen over letterkunde. T. van Deel [et al.] (Red.). Amsterdam: Huis aan de drie grachten, 1984, p. 95-104.
 • Mathijsen, 1985

  M. Mathijsen: 'Wij loopen met die soort van grappenmakerij niet hoog: over de poëzie van De Schoolmeester en de humoristische dichtkunst', in: Traditie en vernieuwing: opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann. W.J. van den Akker (Red.). Utrecht: Veen, 1985, p. 97-112.
 • Mathijsen, 1990

  Marita Mathijsen: 'Commentary in editions of historical texts: principles and problems illustrated with reference to the editions of the correspondence of Gerrit van de Linde', in: Editio: international yearbook of scholarly editing, 4 (1990), p. 183-194.
 • Mathijsen, 1997

  Marita Mathijsen: 'From Dutch student to London schoolmaster: the literary work of Gerrit van de Linde', in: The Low Countries: arts and society in Flanders and The Netherlands: a yearbook, (1997-1998), p. 258-265.
 • Mathijsen, 1998

  Marita Mathijsen: 'Ik begeer geen plaats tussen de vaderlandse letterkundigen: gesprek met De Schoolmeester (Gerrit van de Linde) (1808-1858)', in: Marita Mathijsen: De geest van de dichter: elf zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers en een debat.Amsterdam: Querido, 1998, p. 102-113.
 • Mathijsen, 2004

  Marita Mathijsen: 'Gerrit van de Linde: van student tot schoolmeester', in: Marita Mathijsen: Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880. Amsterdam: Vantilt, 2004, p. 267-284.
 • Schoolmeester, 1872

  De gedichten van Den Schoolmeester. J. van Lennep (Red.). Zesde druk, met 300 illustratiesvan Anth. de Vries. Amsterdam: Kraay, 1872
 • Schoolmeester, 1901

  De gedichten van Den Schoolmeester. J. van Lennep (Red.). Negende druk, met 300 illustratiën van J. Doncker. Amsterdam: Elsevier, 1901
 • Schoolmeester, 1987

  De brieven van De Schoolmeester: documentair-kritische uitgave. Marita Mathijsen (Red.).Amsterdam: Querido, 1987
 • Schoolmeester, 1993

  Waarde Van Lennep: brieven van De Schoolmeester.Marita Mathijsen (Red.).3e, herziene druk. Amsterdam: Querido, 1993. (Salamander).
 • Schoolmeester, 2001

  [Gerrit van de Linde]: De gedichten van De Schoolmeester. Marita Mathijsen (Red.). Amsterdam: Querido, 2001. (Griffioen).
 • Schröder, 1968

  P.H. Schröder: 'De kostschoolhouder-verzenmaker: Gerrit van de Linde', in: P.H. Schröder: En met zo'n juffertje ging dominee trouwen: twintig Nederlandse en Vlaamse schrijvers bekeken. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1968, p. 70-74.
 • Van de Linde, 1917

  Gérard van de Linde: Reminiscences.London: Gee, 1917.

  (Deels herdrukt in Bzzlletin,1979.)
 • Wagenaar, 2004

  Johannes Wagenaar: 'Uitvoerend musicus', in: Johannes Wagenaar: Johan Wagenaar(1862-1941): leven en werk van een veelzijdig kunstenaar. Zutphen: Walburg Pers, 2004, p. 61-86.
 • Welsink, 1987

  Dick Welsink: 'Persoonsbibliografie: mogelijkheden en onmogelijkheden bij bibliografisch onderzoek', in: Dokumentaal, 16 (1987), 3 (sept.), p. 74-77.
 • IJsenbrant, 1998

  Peter IJsenbrant: 'Het graf van De Schoolmeester te Londen', in: Waar ligt Poot?: over de dood en de laatste rustplaats van Nederlandse en Vlaamse schrijvers, 1 (1998)4, p. 43.