Martinus Nijhoff (1894-1953)

Nijhoff was een van de eerste moderne dichters van de twintigste eeuw. De bundels van Martinus Nijhoff hebben een verstrekkende invloed gehad op de Nederlandse poëzie, die hij op ingrijpende wijze vernieuwde. De invloed van de dichters van Tachtig hoorde daarmee tot het verleden. Nijhoff was als geen ander in staat om een gecompliceerde thematiek in eenvoudige taal te vatten.

Martinus Nijhoff

Tot op de dag van vandaag zijn Nijhoffs bundels De wandelaar (1916), Vormen (1924) en Nieuwe gedichten (1934) een bron van inspiratie voor dichters en lezers. Zijn verzamelde gedichten zijn herhaaldelijk herdrukt.

Nijhoffs poëzie is al vele malen geïnterpreteerd en onderwerp van studie geweest en met name de gedichten 'Awater' en 'Het uur U' brachten menige pen in beroering. Maar Nijhoff was niet alleen een belangrijke dichter, hij was ook een gezaghebbend criticus. Zijn literaire kritieken gebruikte hij als podium voor het verkondigen van zijn poëticale overtuigingen. Met zijn pleidooi voor poëzie waarin de vorm boven de persoonlijkheid van de dichter gesteld wordt, gaf hij de aanzet tot de Vorm-of-Vent-discussie die van bepalende invloed is geweest op de manier waarop in Nederland over poëzie gedacht wordt.

Geboren te Den Haag op 20 april 1894

Overleden te Den Haag op 26 januari 1953

Leven en werk van M. Nijhoff

Over de poëzie van M. Nijhoff

Online bronnen over M. Nijhoff