Martinus Nijhoff: enkele literatuurverwijzingen

 • Akker, 1985a

  W.J. van den Akker, Een dichter schreit niet. Aspecten van M. Nijhoffs versexterne poëtica. Utrecht: Veen Uitgevers, 1985a (deel 1).
 • Akker, 1985b

  W.J. van den Akker, Een dichter schreit niet. Deel 2, aantekeningen. Utrecht: Veen Uitgevers, 1985b (deel 2).
 • Bakker, 1953

  Bert Bakker. ‘Vlag halfstok bij het verschijnen van Maatstaf.’ In: Maatstaf 1 (1953), p. 1-2.
 • Berkelmans, 1969

  F. Berkelmans, Martinus Nijhoff: dichter van nu. Amsterdam: Sitchting IVO, 1969.
 • Bork, 1985

  G. J. van Bork en G. Stuiveling. ‘Nijhoff, Martinus.’ In: G.J. van Bork & P.J. Verkruijsse (red.), De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs, p. 417-418. Weesp: De Haan, 1985.
 • Debrot, 1953

  C. Debrot. ‘Ontmoetingen met M. Nijhoff.’ In: De gids 116 (1953), p. 227-238.
 • Dorleijn, 1989

  G.J. Dorleijn, Terug naar de auteur. Baarn: Uitgeverij de Prom, 1989.
 • Duinkerken, 1953

  Anton van Duinkerken. ‘Binnenleiding tot Nijhoff’s lyriek.’ In: De gids 116 (1953), p. 221-226.
 • King, 1986

  P.K. King. ‘Your zero hour.’ In: Dirk Kroon (red.), Dit meldt het uur u. Interpretaties van een gedicht. ’s-Gravenhage: Bzztôh, 1986.
 • Knuvelder, 1953

  Gerard Knuvelder. ‘ Op zoek naar Nijhoff.’ In: De gids 116 (1953), p. 251-269.
 • Marsman, 1979

  Hendrik Marsman. ‘M. Nijhoff.’ In: H. Marsman, Verzameld werk (ed. D.A.M. Binnendijk en A. Vigoleis Thelen). Amsterdam: Querido, 1979, p. 439-442.
 • Miskotte, 1958

  K.H. Miskotte. ‘Martinus Nijhoff (20 april 1894 - 's-Gravenhage - 26 januari 1953).’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1957-1958, p. 70-81. Leiden: E.J. Brill, 1958.
 • Nijhoff, 1922

  M. Nijhoff. ‘De geestkracht der kunst, met enkele beschouwingen over hedendaagsche literatuur.’ In: De Gids 86 (1922), deel 3, p. 500-523.
 • Nijhoff, 1926

  M. Nijhoff, ‘Szalay Karoly, Holland költökböl.’ In: NRC, 6 maart 1926, sectie letterkunde.
 • Nijhoff, 1961

  M. Nijhoff. Verzameld Werk II, Kritisch, verhalend en nagelaten proza. Den Haag: Bert Bakker, 1961.
 • Nijhoff, 1982

  M. Nijhoff, Die Stunde X. (Vertaald door Ard Posthuma). Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 1982.
 • Nijhoff, 1993a

  M. Nijhoff, Gedichten. (Historisch-kritische uitgave verzorgd door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn). Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1993.

  [Deel 1 – Teksten]
 • Nijhoff, 1993b

  M. Nijhoff, Gedichten. (Historisch-kritische uitgave verzorgd door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn). Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1993.

  [Deel 2 – Commentaar]
 • Nijhoff, 1993c

  M. Nijhoff, Gedichten. (Historisch-kritische uitgave verzorgd door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn). Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1993.

  [Deel 3 – Apparaat]
 • Nijhoff, 1994

  M. Nijhoff. De pen op papier. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poëzie. (Gekozen en ingeleid door Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn.) Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 1994.
 • Nijhoff, 1995

  M. Nijhoff, Verzamelde gedichten. (Tekstuitgave verzorgd door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn) Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 1995.
 • Nijhoff, 2000

  M. Nijhoff, Lees maar, er staat niet wat er staat. Amsterdam: Ooievaar, 2000.
 • Reinink, 1956

  H. J. Reinink et al. Uitreiking M. Nijhoff-prijs 1956 aan James S. Holmes op Donderdag 26 Januari 1956 in de ontvangsthal van het Ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen te 's-Gravenhage. Amsterdam: Prins Bernhard Fonds, 1956.
 • Vat, 1954

  D. van der Vat. ‘Awater in het Engels.’ In: De gids 117, 1954, p. 110-124.
 • Wenseleers, 1966

  L. Wenseleers. Het wonderbaarlijk lichaam. Martinus Nijhoff en de moderne westerse poëzie. Amsterdam: Bert Bakker Daamen N.V., 1966.
 • Zande, 2006a

  G.M. van de Zande. De nachtegaal hervat zijn lied. Een studie over ‘Nieuwe gedichten’ van Martinus Nijhoff. Delft: Eburon, 2006.
 • Zande, 2006b

  G.M. van de Zande. Schaduwlopen. Een studie over ‘Het uur U’ en ‘Een Idylle’ door Martinus Nijhoff. Delft: Eburon, 2006 (tweede druk).
 • Zimmermann, 1925

  Kurt Zimmermann. ‘Vertalingen van Nederlandsche lyriek in het Duitsch.’ In: De witte mier 2 (1925), p. 448-456.

  [Hieruit: ‘M. Nijhoff: Der Kinderkreuzzug’.]