Martinus Nijhoff: geïllustreerde bibliografie

Deze bibliografie vermeldt de boek-uitgaven van de gedichten van Martinus Nijhoff, met inbegrip van de herdrukken, maar met uitsluiting van bloemlezingen, Nijhoffs vertalingen van gedichten van anderen,(fragmenten van) toneelstukken, en toneelstukken geschreven in verzen.

1. De wandelaar: verzen. - Den Haag: [zonder naam (gedrukt bij Mouton & Co.)], 1916. [Beperkte oplage, 'Per le nozze']

2. De wandelaar: verzen. - Amsterdam:Versluys, 1916.

3. Pierrot aan de lantaarn: een clowneske rapsodie. - Den Haag: Van Krimpen, 1919. [Beperkte oplage]

4. Vormen: gedichten. - Bussum: Van Dishoeck, 1924.

5. Vormen: gedichten. - Tweede druk. - Bussum: Van Dishoeck, 1925.

6. [Met houtsnede van A. van der Vossen]:De kinderkruistocht: gedicht. - Haarlem:Enschedé, 1926. [Rijmprent].

7. De wandelaar: verzen. - Tweede uitgave. - Bussum:Van Dishoeck, 1926.

8. Vormen: gedichten. - Derde druk. - Bussum: Van Dishoeck, 1931.

9. Nieuwe gedichten. – Amsterdam:Querido, 1934.

10. Pierrot aan de lantaarn. - Tweede druk. - Maastricht, Brussel:Stols, 1936.

11. Nieuwe gedichten. - Tweede druk. - Amsterdam: Querido, 1937.

12. [Met een illustratie van Lucie van Dam van Isselt]:Samenspraak. - Den Haag: Boucher,1938. [Rijmprent].

13. [Met houtsnede van Jan Wiegers]:Het jaar 1572. - [Heerenveen]: De Blauwe Schuit, [1940]. [Beperkte oplage, nieuwjaarswens voor 1941]

14. [Met een tekening van A.C. Willink]:De vogel. - 's-Gravenhage:Stols, 1941.

15. De wandelaar. - Derde druk. - 's-Gravenhage: Stols, 1941 [i.e. 1942].

16. Het uur U, gevolgd door Een idylle: twee gedichten. - Den Haag:Stols, 1941 [i.e. 1942].

17. Bij het graf van den Nederlandschen onbekenden soldaat gevallen in de Meidagen 1940.-[Heerenveen]: De Blauwe Schuit, 1942. [Beperkte oplage].

18. Holland. In plaats van foto. - [Heerenveen]: De Blauwe Schuit, 1942. [Beperkte oplage]

19. Nieuwe gedichten. Tweede [i.e. Derde] druk. - Amsterdam: Queriodo, 1937 [i.e. 1942].

20. Nieuwe gedichten*. -*Tweede [i.e. Vierde] druk. - Amsterdam: Queriodo, 1937 [i.e. 1943].

21. De wandelaar. - Vierde druk. - 's-Gravenhage: Stols, 1941 [i.e. 1943].

22. Het uur U, gevolgd door Een idylle: twee gedichten. - [Tweede druk]. - Den Haag: Stols, 1941 [i.e. 1943].

23. De grot. - [Heerenveen]: De Blauwe Schuit, 1943. [Beperkte oplage]

24. Pierrot aan de lantaarn. - [Ongeautoriseerdederde druk]. - Amsterdam: Salm, [ca. 1943].

25. Het uur U, gevolgd door Een idylle: twee gedichten. - [Derde druk]. - Den Haag: Stols, 1941 [i.e. 1944].

26. [Meteen tekening van K.L. Links]:Wij zijn vrij. - Amsterdam: Vrij Nederland, 1945. [Rijmprent]

27. [Met een tekening van P. Klaasse]:Tot de gevallenen. - Amsterdam: Vrij Nederland, 1945. [Rijmprent]

28. [Methoutsneden van K. Andrea]:Wonderbare spijziging. -['s-Gravenhage] : Plaatselijk Interkerkelijk Bureau 's-Gravenhage en Omstreken, 1945.

29. Vormen. - Vierde druk. - Bussum: Van Dishoeck, 1946.

30. Nieuwe gedichten. - Vijfde druk. - Amsterdam: Querido, 1946.

31. Het uur U, gevolgd door Een idylle: twee gedichten. - Tweede [i.e vierde] druk. - 's-Gravenhage: Stols, 1946.

32. De wandelaar. - Vijfde druk. - 's-Gravenhage: Stols, 1947.

33. Nieuwe gedichten.- Zesde druk. - Amsterdam: Querido, 1948.

34. [Met een houtsnede van W.B. (?)]:De kerstboom. - [S.l.: s.n., s.d.][ca. 1952]. [Rijmprent].

35. Verzameld werk,1: Gebundelde, verspreide en nagelaten gedichten. - Den Haag: Daamen; Amsterdam: Van Oorschot, 1954. [Deel 2 bevat kritisch, verhalend en nagelaten proza, deel 3 bevat vertalingen]

36. Vormen. - Vijfde druk. - Bussum: Van Dishoeck, 1954.

37. Het uur U. - Derde [i.e vijfde] druk. - 's-Gravenhage: Stols, 1955.

38. Een idylle. - Derde druk. -'s-Gravenhage : Stols, 1955.

39. Nieuwe gedichten. - Zevende druk. - Amsterdam: Querido, 1956.

40. Nieuwe gedichten.- Achtste druk. -Amsterdam: Querido, 1962.

41. Verzamelde gedichten.- Tweede druk. - Den Haag: Bakker/Daamen, 1963. [Herdruk van deel 1 van hetVerzameld werk.]

42. Verzamelde gedichten.- Derde druk. - Den Haag: Bakker/Daamen, 1964. [Herdruk van deel 1 van hetVerzameld werk.]

43. Nieuwe gedichten. - Negende druk. - Amsterdam: Querido, 1968.

44. Voor dag en dauw. - Den Haag: Bakker/Daamen, 1968.

45. Nieuwe gedichten. - Tiende druk. - Amsterdam: Querido, 1969.

46. Vormen.- Zesde druk. - Bussum: Van Dishoeck, 1970.

47. Awater ; Het uur U. - Amsterdam: Bert Bakker, 1972.

48. Verzamelde gedichten.- Vierde druk. - Amsterdam: Bakker, 1974. [Herdruk van deel 1 van hetVerzameld werk]

49. Verzamelde gedichten. - Vijfde druk. - Amsterdam: Bakker, 1975. [Herdruk van deel 1 van hetVerzameld werk]

50. Omdat ik sinds een jaar of tien… - Den Haag: Stichting Bzztôh Teater, 1976.

51. Verzamelde gedichten. - Zesde druk. -Amsterdam: Bert Bakker, 1976. [Herdruk van deel 1 van het Verzameld werk ]

52. .-Zevende druk. - Bussum: Agathon, 1976.

53. .- Tweede druk. - Amsterdam: Bakker, 1977.

54. Verzamelde gedichten.- Zevende druk. - Amsterdam: Bakker, 1978. [Herdruk van deel 1 van hetVerzameld werk]

55. Nieuwe gedichten*. -*Elfde druk. -Amsterdam: Querido, 1978.

56. Awater ; Het uur u.- Derde druk. - Amsterdam: Bakker, 1979.

57. Vormen.- Achtste druk-Bussum: Agathon, 1980.

58. .- Tweede, geheel herziene en vermeerderde druk. - Amsterdam: Bakker, 1982.

59. .- Den Haag: Letterkundig museum, 1982.

60. Awater ; Het uur U.- Vierde druk. - Amsterdam: Bakker, 1983.

61. Levensloop/zelfportret.- Amsterdam: De lange afstand, 1984

62. Het veer.- Oosterbeek: Bosbespers, 1985.

63. Het veer.- Baarn: Arethusa Pers Herber Blokland, 1985.

64. Aubrey Beardsley.- Amsterdam: De lange afstand, 1987.

65. [Met tekeningen van Jeroen Henneman]: Het uur U. – Utrecht: Stichting de Roos, 1989 [i.e. 1990].

66. Verzamelde gedichten. - Amsterdam: Bakker, 1990.

67. [Met tekeningen van Jeroen Henneman]: Het uur U. -Amsterdam: Bakker, 1992.

68. Het tuinfeest.- [Nijmegen: Martien Frijns, 1992]. [Beperkte oplage]

69. Gedichten: deel 1, teksten. – Assen/Maastricht: Van Gorcum,1993. [Historisch-kritische editie, 3 delen. Deel 2 bevat commentaar, deel 3 bevat het apparaat]

70. Pierrot aan de lantaarn.- Vught: Zolderpers, 1994. [Beperkte oplage]

71. Het tuinfeest.- Hoofddorp: 't Schuurtje, 1994. [Beperkte oplage]

72. [Met houtsnede van Cees Andriessen]:De troubadour.- Apeldoorn: Stichting de witte mier, 1995. [Beperkte oplage]

73. Verzamelde gedichten. - Amsterdam: Prometheus; Amsterdam: Bakker, 1995. [Uitgave in de reeks Nederlandse klassieken]

74. Awater; Het uur U.- Vijfde druk. - Amsterdam: Bakker, 1996.

75. De wolken.- Tweede druk. - [Nijmegen]: Martien Frijns, 1998. [Beperkte oplage, tweede druk: 2000]

76. .- [Amsterdam: Frans de Jong], 2001. [Beperkte oplage]

77. Het tuinfeest.- Terhorst: Prop, 2001. [Beperkte oplage]

78. Verzamelde gedichten.-Amsterdam: Bakker, 2001.

79. Twist met ons, twist met ons, twist niet met mate. - Woubrugge: Avalon pers, 2003.

80. 60 : 8 december 2003. - [S.l.] : H.C. Saveur, 2003.

81. Awater; Het uur U. - Zesde druk. - Amsterdam: Bakker, 2005.

82. Verzamelde gedichten.- Tweede druk. - Amsterdam: Prometheus, 2008. [Tweede druk van de uitgave uit 2001]

83. [Met: Doortje de Vries]:Het kind en ik. -Apeldoorn: Eikeldoorpers, 2011.