Martinus Nijhoff: biografie

1894     Martinus ‘Pom’ Nijhoff geboren in Den Haag (20 april)
1906     Gymnasium Haganum in Den Haag
1910     Publiceert eerste gedichten (in Rostra gymnasiorum, blad van de Gymnasiastenbond, 22 oktober)
1912     Begint rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam; Publicaties in studentenbladen, zoals Propria cures
1914     Mobilisatie (oktober); Volgt korte opleiding tot vaandrig
1916     Trouwt met Antoinette Hendrika Wind (16 mei);

Vader W. Nijhoff biedt een speciale vooruitgave van De wandelaar aan als huwelijksgeschenk;

Publicatie ‘Tempo di minuetto’ en ‘De eenzame’ in Elseviers geïllustreerd maandschrift (september);

Zoon Wouter Stephan (Faan) geboren

Officiële publicatie van De wandelaar (december)
1919     Publicatie van Pierrot aan de lantaarn (februari)
1924     Publicatie van Vormen (november)
1925     Ontvangt Amsterdamsche Prijs voor Poëzie
1926     Publicatie van prozastuk De pen op papier in De gids (september);

Wordt redacteur van De gids
1927     Bibliofiele uitgave van De pen op papier (april)
1930     Schrijft toneelstuk De vliegende Hollander voor Leidsch studentencorps
1932     Begint studie Nederlands aan de Universiteit van Utrecht
1934     Publiceert Nieuwe gedichten, met daarin 'Awater' (november)
1937     Publicatie eerste versie van 'Het uur U' in het tijdschrift Groot Nederland;

Rondt studie Nederlands af.
1939     Wordt voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde (juni)
1942     Publiceert Het uur U, gevolgd door Een idylle (maart)
1944     Publiceert de vertaling Eenige romantische gedichten (20 april)
1950     Scheiding van Antoinette H. Wind
1952     Benoeming tot letterkundig adviseur voor de Commissie Psalmenberijming van de Nederlands Hervormde Kerk; Trouwt met Georgette Hagedoorn
1953     Sterft aan een hartaanval (26 januari); Publicatie van Verzameld werk