Jan Six van Chandelier (1620-1695)

Door velen wordt de zeventiende-eeuwse dichter Joannes Six van Chandelier beschouwd als één van de meest eigenzinnige dichters uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Toch is het belang van zijn werk lange tijd niet goed doorgedrongen.

Jan Six van Chandelier

Six had geen hoge dichterlijke pretenties; hij was erg bescheiden. Zijn gedichten zijn ogenschijnlijk eenvoudig, maar niet oppervlakkig, sterker,ze zijn zeer geleerd. Hij schreef over aardse en dagelijkse dingen op een geleerde, gedetailleerde en soms ook ironische manier.

Six van Chandelier was de oudste zoon van een handelaar in kruiden en zette het bedrijf van zijn vader voort. Het dichten stond op de tweede plaats. Voor de handel maakte Six regelmatig reizen naar het middellandse zee gebied en tijdens deze trips schreef hij gedichten over wat hij zag, deed en meemaakte. In 1657 verscheen een bundeling van zijn gedichten, onder de titel Poësy.

Wat bijzonder is voor een zeventiende-eeuwse dichter is dat hij veel poëticale uitspraken deed in zijn gedichten en dat zijn ideeën afwijken van de destijds gangbare.

Geboren te Amsterdam op 19 februari 1620

Overleden te Amsterdam, begraven op 16 februari 1695

Leven en werk van Jan Six van Chandelier

Over de gedichten van Jan Six van Chandelier

Online bronnen over Jan Six van Chandelier