Jan Six van Chandelier: geillustreerde bibliografie

Deze bibliografie bevat een overzicht van de poëzie-uitgaven van Jan Six van Chandelier.

1. Vreughde-zangen over den eeuwigen vreede, tusschen Spangien en de Vereenighde Nederlanden: daar by noch andere invallingen van den rijmer, voor en omtrent 't sluyten der selver vreede. t'Amstelredam, voor Joost Hartgers, 1648. [Herdrukt in: Olyf-krans der vreede...]. Aanvraagnummer: Pflt. 5754

2. Olyf-krans der vreede, door de doorluchtigste geesten, en geleerdste mannen, deezes tijds, gevlochten. - t' Amsterdam : uit de drukkery van Tymen Houthaak, voor Gerrit van Goedesberg, 1649. [Bevat gedichten van Jan Six van Chandelier (p. 309-326)]. Aanvraagnummer: 174 D 55

3. Den hekel . - Ghedruckt tot Rotterdam, by Ian Gerritsz vander Vlucht, 1652. Aanvraagnummer: Pflt. 7237

4. Klioos kraam vol verscheiden gedichten. D'Eerste Opening. Gedrukkt te Leeuwarden, By Henrik Rintjus, 1656. [Bevat 'Voorwind, naa nieuw Batavie...' (p. 129-130)]. Aanvraagnummer: 399 L 6

5. Poësy. van J. Six van Chandelier: verdeelt in ses boeken, en eenige opschriften. - Te Amsterdam, voor Joost Pluimert, 1657. Aanvraagnummer: 841 D 22

6. Amsterdamsche vreugdtriomfe, bestaende in alle de Triomfdichten, ter eeren de Doorluchte Huizen van Nassouw, Oranje en Anhalt. - t'Amsterdam : uit de boeckwinckel van Michiel de Groot, 1660 [Amsterdam UVA. Bevat gedichten van Jan Six van Chandelier (p. 45-75)].

7. Staaten krygsloon, de goude of de ysere Kettigh [en:] Op de heldinnen van den Briel . [Zonder plaats: zonder naam, 1665]. [Thysius 3437].

8. De gekneusde hoogmoed des heerschaps van de zee . - t'Amsterdam, by Paulus Matthysz., [1666]. Aanvraagnummer: Pflt 9318

9. Londen in assche. - t'Amsterdam, by Paulus Matthysz., [1666]. Aanvraagnummer: Pflt. 9367

10. Medaalie der twee zeeslaagen van den doorluchtigen heer Michiel A. de Ruiter, L. admiraal der vereenigde Neederlanden, teegen de kooningen van Engeland, en Vrankryk . Amsterdam: Paul. Matthysz., 1673. [Tiele 6789].

11. Zeegepilaar, oover den vierden zeeslag van den eedelen doorluchtigen heer Michiel A. de Ruyter, L. admiraal der vereenigde Neederlanden, teegen de kooningen van Engeland, en Vrankryk . - [Zonder plaats: zonder uitgever, 1673]. Aanvraagnummer: Pflt. 10818

12. Den gestoorden heemel [en:] Op de Beededaagen . - Amsterdam, J. Lescailje, 1674. [Tiele 7210].

  • Zeegepilaar, oover den vierden zeeslag van den eedelen doorluchtigen heer Michiel A. de Ruyter, L. admiraal der vereenigde Neederlanden, teegen de kooningen van Engeland, en Vrankryk . - [Zonder plaats: zonder uitgever, 1673].

13. Davids psalmen op de gewoonelikke wysen gerymt . t'Amsterdam, voor Jakob Lescalje, 1674. [Bevat drempelgedicht (p. iii-v)]. Aanvraagnummer: 12 L 21

14. Geboortezangen Voor den Heer Joan Pluimer, En Mejuffrouw Maria Hagenaar. Beide verjaart den XIV. van Herfstmaand, 1674. - t'Amsterdam, By Jacob Lescailje, 1674. [UB Gent. Bevat gedicht van Jan Six van Chandelier (A3v)].

15. Erkentenisse, aan den eedelen heer Joan Six, heer van Vromaade, Oudscheepen, voor synen Muiderberg . - [Amsterdam], Gedrukt voor Jacob Lescailje, 1676 [Collectie Six].

  • Davids psalmen op de gewoonelikke wysen gerymt. t'Amsterdam, voor Jakob Lescalje, 1674. [Bevat drempelgedicht (p. iii-v)].

16. Davids psalmen na de oorspronkelikke taale midsgaaders heilige gesangen, geheel op nooten / door Joannes Six van Chandelier gerymt . De tweede druk, seer grooteliks verbeetert. - - t'Amsterdam, by Abraham Wolfgang, 1690. [Bevat drempelgedicht (p. vi-vii)]. Aanvraagnummer: 12 L 20

17. Davids psalmen na de oorspronkelikke taale midsgaaders heilige gesangen, geheel op nooten / door Joannes Six van Chandelier gerymt. De tweede druk, seer grooteliks verbeetert, waar agter gevoegd is de Heidelbergsche Katechismus. - Te Amsteldam, By Albert van der Kroe en Hermanus de Wit, 1758 [Bevat drempelgedicht (p. viii-ix)]. Aanvraagnummer: 12 L 22

18. Poësy van J. Six van Chandelier : bloemlezing uit zijn dichtwerk . Zwolle : Tjeenk Willink, 1953. Aanvraagnummer: S 1796

19. 's Amsterdammers winter . Utrecht : HES, 1988. Aanvraagnummer: MAS 792

20. Met oogen slechts daar by : de gedichten van J. Six van Chandelier over zijn reizen door Zuid-Europa . [S.l. : s.n.], 1989 [Proefschrift Utrecht]. Aanvraagnummer: MBA 365

21. Gedichten. Dl. I: Teksten . Assen [etc.] : Van Gorcum, 1991. Aanvraagnummer: BZ MOD T 52b SIX

22. Op de toren te Middelburg. Pilippine: Enkidu-Press, 2004. [Beperkte oplage]. Aanvraagnummer: 0528384