Handschriften van Jan Six van Chandelier

In de verzameling van de KB bevindt zich deze brief van Joannes Six van Chandelier aan Johannes Coccejus, gedateerd 20 augustus 1669. De brief behandelt de berijming van de psalmen.

Aanvraagnummer: 73 D 27.

Albuminscriptie van Six van Chandelier in het album amicorum van Jacob Heyblocq (131 H 26, p. 228)

Behalve deze brief vinden we in de KB-collectie ook een albuminscriptie. Jan Six van Chandelier schreef dit gedicht in een vriendenalbum, het album amicorum van Jacob Heyblocq.

Aanvraagnummer: 131 H 26 (hierin is de inscriptie te vinden op blad 228).

Gebruik voor raadpleging de facsimile-uitgave, The album amicorum of Jacob Heyblocq.