Johan Andreas dèr Mouw (1863-1919)

J.A. dèr Mouw schreef onder het pseudoniem Adwaita. Hij wordt gerekend tot de belangrijkste dichters uit de periode 1900-1920. Dèr Mouw verdiepte zich in de Indische filosofie en dat is terug te zien in zijn poëzie: in een groot deel van de gedichten komt Brahman voor, een begrip uit het hindoeïsme. Het houdt in dat alles één is en onderdeel uitmaakt van het 'wereld-Zelf'; er is geen dualiteit.

Portret van Johan Andreas dèr Mouw

Dèr Mouw begon pas laat met dichten, rond 1912: hij liep al tegen de vijftig. Daarvóor was hij vooral classicus en filosoof, leraar in Doetinchem en privéleraar in Den Haag, waar enkele privéleerlingen bij hem inwoonden. Een van hen, Victor van Vriesland, trad na zijn dood op als bezorger van het werk. Enkele gedichten van Dèr Mouw verschenen in 1918 in tijdschriften, maar de auteur maakte zelf de publicatie van zijn eerste bundel (Brahman) niet meer mee.

Dèr Mouws bekendste dichtregel is ''k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid'. Deze typerende regel toont dat je je nog zo kunt verdiepen in de filosofie en 'Brahman' kunt zijn, maar dat het dagelijks leven gewoon doorgaat, met alle kleine ongemakken van dien. Dèr Mouw was denker en theoreticus maar bleef desondanks met beide benen op de grond staan. Zo beschreef hij de Indische filosofie als 'vaak heel wonderlijk getheologizeer, gemythologizeer, geëtymologizeer, dat soms verdacht lijkt op gekolder'. Desondanks schreef hij ook: 'Nu weet 'k weer, wat ik altijd wist:Ja, ja, ja, ja: Ik ben het wereld-Zelf'. Zijn gedichten zijn van een totaal andere strekking dan die van zijn tijdgenoten P.C. Boutens en J.H. Leopold.

Geboren te Westervoort op 24 juli 1863

Overleden te Den Haag op 8 juli 1919

Leven en werk van J.A. Dèr Mouw

Over de gedichten van J.A. Dèr Mouw

Online bronnen over J.A. Dèr Mouw