J.A. dèr Mouw: biografie

1863     Geboren te Westervoort (24 juli)

1864     Het gezin verhuist naar Zwolle (februari)

1872     Zijn moeder wordt benoemd als directrice aan de HBS te Deventer, verhuist en komt alleen nog in het weekend thuis (1 mei)

1873      Het gezin wordt herenigd in Deventer (mei)

1877     Dèr Mouw volgt onderwijs aan de HBS te Deventer (tot 1883)

1883      Studeert klassieke talen aan de universiteit van Leiden

1887      Legt het doctoraal examen af

1888      Docent aan het gymnasium te Doetinchem (tot 1904)

1890      Promoveert aan de universiteit van Leiden op het proefschrift Quomodo antiqui naturam mirati sunt? (7 juni)

1892     Dèr Mouws moeder overlijdt (13 februari)

1893     Dèr Mouw trouwt met Nans van Enst (augustus)

1900     Publiceert Dr. J.M. Hoogvliet's opvatting van taalstudie en methode van taalonderwijs

1902     Het echtpaar Dèr Mouw adopteert een tweejarig meisje, Hetty

1904     Conflict op het gymnasium te Doetinchem; Dèr Mouw doet twee zelfmoordpogingen (juni);

Het echtpaar vestigt zich in Rijswijk; Dèr Mouw geeft in Den Haag cursus ter opleiding voor het staatsexamen (december)

1905     Publiceert Het absoluut idealisme

1906     Publiceert Kritische studies over psychisch monisme en nieuw-hegelianisme

1907     Dèr Mouw verhuist naar de Laan van Meerdervoort 333 te Den Haag; Victor van Vriesland komt bij hem in huis wonen (januari)

1912     Wordt lid van de redactie van het Tijdschrift voor wijsbegeerte

1918     Debuteert als dichter onder het pseudoniem Adwaita in De Amsterdammer (22 juni)

1919     Dèr Mouw overlijdt (8 juli);

Gecremeerd in crematorium Westerveld te Driehuis (11 juli);

Dèr Mouws eerste bundel, Brahman I, verschijnt (29 juli)

1920      Brahman II verschijnt (augustus)

1933      'Nagelaten verzen' gepubliceerd in Forum

1934      Victor van Vriesland bezorgt de Nagelaten verzen in boekvorm (najaar)

1947     Uitgave van de Verzamelde werken (zes delen, tot 1951)

1986     Uitgave van het Volledig dichtwerk