J.A. dèr Mouw: enkele literatuurverwijzingen

Alle gedichten zijn geciteerd naar Volledig dichtwerkvan J.A. dèr Mouw (Adwaita), geredigeerd en van kommentaar voorzien door H. van den Bergh en anderen (Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1986).

Anbeek, 1990

Ton Anbeek: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1990.

Bergh, 1920

Herman van den Bergh: 'Brahman i, door Dr. J.A. dèr Mouw (Adwaita)', in: Het getij, 5 (1920), p. 47-48.

Bergh, 1978

H. van den Bergh: 'De heilige eenvoud van J.A. dèr Mouw. Zijn plaats binnen de poetica van zijn tijd', in: Tirade, 238 (1978), p. 398-442.

Bergh, 1986

H. van den Bergh, A.M. Cram-Magré en M.F. Fresco: 'Kommentaar', in: J.A. dèr Mouw: Volledig dichtwerk. Amsterdam: Van Oorschot, 1986, p. 621-797.

Bierens de Haan, 1919

J.D. Bierens de Haan: 'Johannes Andreas dèr Mouw, Brahman I', in: Onze eeuw, 19 (1919), p. 377-379.

Bloem, 1995

J.C. Bloem: 'Johan Andreas dèr Mouw (Adwaita)', in: J.C. Bloem: Het onzegbare geheim. Verzamelde essays en kritieken 1911-1963. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1995, p. 86-90.

Braak, 1984

Menno ter Braak: 'Dat ben jij', oorspronkelijk verschenen in: De vrije bladen, 2 (1925), p. 299-311 en 327-338.

Cram-Magré, 1962

A.M. Cram-Magré: Dèr Mouw – Adwaita. Denker en dichter. Groningen: J. B. Wolters, 1962.

Cram-Magré, 1986

A.M. Cram-Magré: 'Biografische aantekeningen', in: J.A. dèr Mouw: Volledig dichtwerk. Amsterdam: Van Oorschot, 1986, p. 799-823.

Custers, 2007

Lucien Custers: 'J.A. dèr Mouw. 2. Kritische beschouwing', in: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur. Deel 9. Groningen: Nijhoff, 2007.

Custers, 2008

Lucien Custers: "Aan kennis heette ik rijk, ik bedelaar'. Filosofie en mystiek in het werk van J.A. dèr Mouw', in: De dichters en de filosofen. Wijsgerige aspecten van de poëzie in Nederland rond 1900.Philippus Breuker en Jan Gulmans (red.).Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, 2008.

Custers, 2010

Lucien Custers: 'De verbeelding van de gescheidenheid. Albert Verwey en J.A. dèr Mouw', in: Voortgang: jaarboek voor de Neerlandistiek, 28 (2010), p. 117-134.

Custers, 2011

Lucien Custers: 'Gymnasium in opspraak: J.A. dèr Mouw en het schandaal van Doetinchem', in: De parelduiker, 16 (2011), 5, p. 19-37.

Eeden, 1971

Frederik van Eeden: Dagboek 1878-1923. Deel III: 1911-1918. H.W. van Tricht (red.). Culemborg: Tjeenk Willink-Noorduijn, 1971.

Fens, 1964

Kees Fens: 'Nieuwe schepping in nieuwe taal', in: De eigenzinnigheid van de literatuur. Opstellen en kritieken. Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1964, p. 65-71.

Fresco, 1972

M.F. Fresco: De dichter Dèr Mouw en de klassieke oudheid. Amsterdam: Hakkert, 1971.

Kloos, 1920

Willem Kloos: 'Brahman i, door Johan Andreas dèr Mouw (Adwaita)', in: De nieuwe gids, 35 (1920) ii, p. 97-104.

Komrij, 1980

Gerrit Komrij: 'Inleiding', in: J.A. dèr Mouw: 'K ben Brahman. Maar we zitten zonder meid. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Gerrit Komrij (red.). Amsterdam: Bert Bakker, 1980, p. 5-14.

Komrij, 1998

Gerrit Komrij: '57 Kent iemand dat gevoel...', in: Gerrit Komrij: In Liefde Bloeyende. De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in honderd en enige gedichten. Amsterdam: Bakker, 1998, p. 215-217.

Kuijper, 1987

Jan Kuijper: 'Gemengde gevoelens', in: De revisor, 14 (1987), 4 (aug.), p. 63.

Meijer, 1976

Jaap Meijer: Het ivoren aapje. J.A. dèr Mouw en Victor van Vriesland. Heemstede: [de auteur], 1976.

Meijer, 1979

Jaap Meijer: Over het nut van biografische gegevens bij het lezen van gedichten van J.A. dèr Mouw. Heemstede: [de auteur], 1979.

Middag, 1990

Guus Middag: 'Een metrische luchtzak', in: Guus Middag: Ik ben een napraatpapegaai. Dertig kleine essays over poëzie. Amsterdam: De Bezige Bij, 1990, p. 56-59.

Middag, 1999

Guus Middag: 'Een god van glas', in: De eerste keer. Essays over poëzie. Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1999, p. 88-111.

Mouw, 1948

J.A. dèr Mouw: Verzamelde werken. Vierde deel: Het absoluut idealisme. V.E. van Vriesland (red.). Amsterdam: Van Oorschot, 1948.

Mouw, 1971

J.A. dèr Mouw: Brieven aan Frederik van Eeden. Harry G.M. Prick (red.). 's Gravenhage: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1971.

Prick, 1971

Harry G.M. Prick: 'Inleiding', in: J.A. dèr Mouw: Brieven aan Frederik van Eeden. Harry G.M. Prick (red.). 's Gravenhage: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1971, p. 5-12.

Rij, 2011

Lennard van Rij: 'Platoonse liefde in tijden van decadentisme. J.A. dèr Mouw, Victor van Vriesland en Martinus Nijhoff', in: De parelduiker, 16 (2011), 5, p. 38-58.

Scharten, 1923

Carel Scharten: 'Adwaita. (De Muziek in Poëzie)', in: Carel Scharten: Kroniek der Nederlandsche letteren 1919-1920. Derde deel:1919-1920. Amsterdam: Querido, 1923, p. 94-109.

Verwey, 1951

Albert Verwey: 'Johan Andreas dèr Mouw': Brahman', in: De beweging, 15 (1919), p. 244-250.

Vos, 2008

Marjoleine de Vos: 'Inleiding', in: J.A. dèr Mouw: Je bent de wolken en je bent de hei. Marjoleine de Vos (red.). Amsterdam: Van Oorschot, 2008, p. 5-16.

Vriesland, 1934

Victor van Vriesland: 'Inleidende aanteekening', in: J.A. dèr Mouw: Nagelaten verzen. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1934, p. 5-8.

Vriesland, 1951

Victor van Vriesland: 'Herdenking' en 'Verantwoording', in: J.A. dèr Mouw: Verzamelde werken. Deel 3: Nagelaten gedichten, gevolgd door eenige stukken over J.A. dèr Mouw. V.E. van Vriesland (red.). Amsterdam: Van Oorschot, 1951, p. 89-99; 215-219.

Vriesland, 1961

Victor van Vriesland: 'Verantwoording', in: J.A. dèr Mouw: Een bloemlezing uit zijn gedichten. V.E. van Vriesland (red.). Amsterdam: Van Oorschot, 1961, p. 155-158.

Wilmink, 1984

Willem Wilmink: 'Docenten, verberg Dèr Mouw niet langer voor uw leerlingen', in: Het oog in 't zeil, 2 (1984/1985) 7 [i.e. 1] (okt. 1984), p. 8-9.

Wilmink, 1989

Willem Wilmink: 'En 'k had mijn tuintje toch in vaders tuin: over twee gedichtenreeksen van Johan Andreas dèr Mouw', in: Willem Wilmink: Gij weet toch dat gij niet bestaat. Leiden (etc.): Nijhoff (etc.), 1989, p. 43-62.

Zeldenthuis, 1919

J.J. Zeldenthuis: 'Brahman, door Johan Andreas dèr Mouw (Adwaita)', in: De tijdspiegel, 76 (1919) 22, p. 1052-1054.