W.G. van Focquenbroch (1640-c.1670)

Focquenbroch was in zijn tijd een bekend en populair dichter. Hij werd voornamelijk als een 'humoristische' dichter gekarakteriseerd; de meer serieuze werken werden over het hoofd gezien. Hij beschreef hoogdravende en verheven onderwerpen in alledaagse, vaak schunnige taal.

Portret van W.G. van Focquenbroch op de titelprent in: Alle de werken van W.G. van Focquenbroch (1696)

Er is niet veel bekend over het leven van Willem Godschalk van Focquenbroch. Zijn geboortedatum is niet terug te vinden in de archieven. Na zijn promotie vestigde Focquenbroch zich in Amsterdam als doctor in de geneeskunde. Hij werd er aangesteld als 'Practicijn Ordinaris ter Diaconye deser stede' (armendokter).

In deze jaren begon hij gedichten te schrijven en publiceerde hij blijspelen. Na zes jaar gaf Focquenbroch zijn leven een drastische wending. Hij werd benoemd tot fiscaal (douanebeambte)bij de West-Indische Compagnie en vertrok naar El Mina (tegenwoordig in Ghana). Zijn bedoeling was om een fortuin te vergaren in de streek die als Goudkust te boek stond. Zover is het nooit gekomen, de arts-dichter-fiscaal overleed (waarschijnlijk tijdens een epidemie) tussen 1670-1673 (hij was vroeg in de dertig).

De naam van Focquenbroch is op verschillende manieren gespeld: zelf noemde hij zich soms Fock, in zijn verzamelde werken heette hij nu eens Focquenbroch, dan weer Fockenburgh. Zijn tweede voornaam Godschalk wordt vaak als Godschalck geschreven.

Geboren in Amsterdam rond 1640

Overleden in El Mina, Ghana, tussen 1670 en 1673

Leven en werk van W.G. van Focquenbroch

Over de gedichten van W.G. van Focquenbroch

Online bronnen over W.G. van Focquenbroch

(In dit profiel worden de gedichten van W.G. van Focquenbroch geciteerd naar de uitgave Focquenbroch, 1977.)