W.G. van Focquenbroch: geïllustreerde bibliografie

1. Thalia, of Geurige sang-goddin. t'Amsterdam, By Joannes van den Bergh, 1665.

2. Een Hollandsche vuyst-slagh, op een Brabandsche Koon [S.l., s.n., 1665].

3. [Met J. Ulaeus]: Verdubbelt zegen-sangh, der negen musen, over den gedempten hooghmoed der Engelschen, en de triumpheerende dapperheyt der Hollanders. t’Amsterdam, Joannes van den Bergh, 1666.

4. Thalia, of Geurige zang-goddin. t' Amsterdam, Joannes van den Bergh, 1668. [UvA: OK 62-7446].

5. Thalia, of Geurige zang-goddin.Eerste deel. t'Amsterdam, Joannes van den Bergh, 1669.

6. Tweede deel van Thalia, of Geurige zang-goddin .t'Amsterdam, Joannes van den Bergh, 1669.

7. Thalia, of Geurige zang-goddin. Eerste deel. t'Amsterdam, Alexander Jansz. Lintman, 1673.

8. Tweede deel van Thalia, of Geurige zang-goddin. t'Amsterdam, Alexander Jansz. Lintman,1673.

9. Tweede deel van Thalia, of Geurige zang-goddin. [Derde druk].t'Amsterdam, Baltus Boeckholt, 1675. [UvA: 1049 E 9:2; UBL: 1413 F 12:2]

10. Alle de wercken van W.G.V. Focquenburgh. t'Amsterdam, Baltus Boeckholt, 1675.

11. Tweede deel van Thalia, of Geurige zang-goddin. [Derde druk]. t'Amsterdam, Baltus Boeckholt, 1676.

12. Alle de wercken. t'Amsterdam, Baltus Boeckholt, 1676. [UvA: 1049 E 10; UBL: 1413 F 12]

13. Afrikaense Thalia of Het derde deel van de Geurige zang-godin. t'Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1678.

14.Alle de wercken van W.G.V. Focquenbroch. [Eerste (-derde) deel van de Thalia, of Geurige sang-godin]. t'Amsterdam, David Lindenius en Andries Vinck, 1679.

15.Alle de wercken. [Eerste(-derde) deel van de Thalia, of Geurige sang-godin]. t'Amsterdam, Weduwe vanMichiel de Groot, enGysbert de Groot, 1682.

16. Alle de werken. Amsteldam, Weduwe van Gysbert de Groot, 1696.

17. Alle de werken van W.V. Focquenbroch. Eerste deel. De tweede druk. t'Amsteldam,Wed. van Gysbert de Groot, 1709.

18. Alle de werken. Eerste deel. Tweede druk. t'Amsteldam, Wed. vanGysbert de Groot, 1709. [Andere uitgave dan voorgaande.]

19. Alle de werken van W.V. Focquenbroch. Tweede deel. t'Amsteldam, Wed. van Gysbert de Groot, 1709.

20. Alle de werken van W.V. Focquenbroch. Tweede deel. t'Amsteldam, Wed. van Gysbert de Groot, 1709. [Andere uitgave dan voorgaande.]

21. Alle de werken van W.V. Focquenbroch. Eerste deel. Tweede druk. t'Amsteldam, Erve van de Wed. Gysbert de Groot en Antoni van Dam, 1723.

22. Alle de werken van W.V. Focquenbroch. Eerste deel. De derde druk. Te Amsterdam, Stevenvan Esveldt, 1766.

23. W. G. van Focquenbroch.Een keus uit zijn werk. [Inleiding door Lode Baekelmans]. Antwerpen, Victor Resseler; 's -Gravenhage, M. Hols, 1911.

24. [Met houtsnede van Edgard Tijtgat].Diogenes, den wyse. Haarlem, Enschedé,1929.

25. Bloemlezing uit zijn lyriek. [Met een inleiding van W.F. Hermans]. Amsterdam, Van Oorschot, 1946.

26. Sarabanda aan Fillis. [Den Haag: C.P.J. van der Peet, 1957].

27. De geurige zanggodin. Hasselt, Heideland, 1966.

28. Bloemlezing uit de gedichten en brieven van Willem Godschalck van Focquenbroch. [Metinleiding en aantekeningen door C.J. Kuik]. Zutphen, Thieme, 1977.

29. Typhon of De reusen-strijdt. [Ingeleid en geannoteerd door L. Laureys]. Zutphen, Thieme, 1978.

30. Koppermaandag 1983. [S.l., s.n.], 1983.

31. Afrikaanse brieven. [ingeleid door Rob Nieuwenhuys]. Utrecht-Bunnik : Sjaalmanpers, 1985

32. Afrikaense Thalia. [Uitgegeven door Jan Helwig]. Deventer, Sub Rosa, 1986.

33. Fumus gloria mundi of 's Werelds glorie is slechts rook en Rook is 's werelds glorie ook. Leiden, De Uitvreter, 1990.

34. Spes mea fumus est. Amsterdam, Sub Signo Libelli, 1999. [UBL: 20678 B 86].

35. Gedachten over 't onbestendig geluk. Den Haag,Stupers Van der Heiden PR, 1999.

36. Donder en blixem. Vijf sonnetten. Bergen, Eric van der Wal, 2004.

37. Zes puntdichten. 's-Gravenhage, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 2006.

38. [Met illustraties: Carolien ten Oever]: De wysheid en het nat. [Utrecht] : Boktor, 2014.

39. De rook was zyn element. [Utrecht] : Hinderickx & Winderickx, 2016

  • Zes puntdichten. 's-Gravenhage, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 2006.