W.G. van Focquenbroch: biografie

1640     Willem Godschalk van Focquenbroch gedoopt in de Oude Kerk te Amsterdam (26 april);

Volgde waarschijnlijk de Latijnse school van Jacob Heyblocq

1661     Studeerde in Leiden (waarschijnlijk als bursaal van het Fonds Rombouts aan het Waals College);

Verdedigt Disputatio theologica De promissis VT bij Hoornbeek (30 maart)

1662     Inschrijving bij de Universiteit van Utrecht (29 maart);

Promotie tot doctor in de medicijnen op de dissertatie De lue venerea (10 juni);

Krijgt aanstelling als onbezoldigd geneesheer

1663     Première (Amsterdamse Schouwburg, 23 april) en eerste uitgave (bij Jacob Lescaille) van het toneelstuk De verwarde jalousy (een bewerking van Molière's Sganarelle, 1660)

1664     Eerste druk van de dichtbundel Thalia, of Geurige sang-goddin (20 december);

Publicatie van de bruiloftsstukken Klucht van de weyery en Klucht van Hans Keyenvresser (beide gedateerd 1665);

Twee bijdragen in handschrift aan het Album van Jacob Heyblocq

1665     Publicatie van het gedicht Een Hollandsche vuyst-slagh, op een Brabandsche koon

1666     Publicatie vanVerdubbelt zegen-sangh, der negen musen (met Johannes Ulaeus) en de vertaling De herders-sangen van Virgilius Maro (met Johannes Ulaeus)

1668     Publicatie van het tweede deel van Thalia, of Geurige zang-goddin (7 augustus);

Vertrekt naar Elmina, in Guinee (huidig Ghana) (17 juli);

Werkt als fiscaal bij de West Indische Compagnienaar (vanaf 18 september)

1669     Zijn neef en reisgenoot Philip van Heeden overlijdt

1670     Vermoedelijk sterfjaar van W.G. van Focquenbroch (hij stierf in elk geval voor 1673)

1673     Herdruk van Thalia, of Geurige sang-goddin met daarin opgenomen het gedicht 'Op d'ontydige doodt van de aerdige zoetvloeyende poëet W. G. van Focquenbroch, medicijn doctor; overleeden op de kust van Guiné'

1674     Postume publicatie van het blijspel Min in 't lazarus-huys (april)

1678     Publicatie van het derde deel van zijn verzameld werk, Afrikaense Thalia

1766     Laatste uitgave van Alle de wercken verschijnt

1868     Eerste publicatie over 'Een miskend dichter' (door H. de Gooijer)

1911     Eerste bloemlezing uit Fockenbrochs poëzie verschijnt (samengesteld door Lode Baekelmans)

1946     Invloedrijke Bloemlezing uit zijn lyriek verschijnt (samengesteld door W.F. Hermans)