Willem Bilderdijk (1756-1831)

Willem Bilderdijk heeft enorm veel geschreven. Naar schatting bestaat zijn dichtwerk uit meer dan driehonderdduizend versregels. Hij werd daarom 'een onvermoeibaar versifex' genoemd en later 'Bulderdijk'.

Portret van Willem Bilderdijk (uit: R.A. Kollewijn: Bilderdijk: zijn leven en zijn werken. Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1891, dl. 1, frontispice)

En dat terwijl het schrijverschap niet eens zijn full-time baan was. Het grootste gedeelte van zijn leven verdiende Bilderdijk de kost als advocaat of docent. Bilderdijk schreef ook betogen in proza, verhalen, verhandelingen over taalkunde, filosofie en godsdienst en hij maakte vertalingen. Ook als tekenaar was hij verdienstelijk en tevens was hij thuis in de geneeskunst.

Aanvankelijk was zijn werk nog classicistisch van aard, maar hij ging de geschiedenis in als het prototype van een romantisch dichter. Eén reden daarvoor was zijn melancholie: Bilderdijk voelde zich altijd ongelukkig en koesterde een levenslange doodswens. Latere generaties keken met plaatsvervangende schaamte naar zijn werk en door de Tachtigers werd hij verguisd als 'de grote ongenietbare'. Tijdens zijn leven was hij van grote invloed, ten eerste omdat hij zich overal mee bemoeide, van politieke kwesties tot de evolutieleer; en ten tweede doordat hij als docent ook de mogelijkheid kreeg dichters als Da Costa en politici als Groen van Prinsteren diepgaand te beïnvloeden. De Bilderdijk-berg is enorm: dit Profiel wil alleen enkele mijngangen graven om toegang te geven tot verborgen schatten.

Geboren te Amsterdam op 7 september 1756

Overleden te Haarlem op 18 december 1831

Leven en werk van Willem Bilderdijk

Over de gedichten van Willem Bilderdijk

Online bronnen over Willem Bilderdijk