Willem Bilderdijk: biografie

1756     Willem Bilderdijk geboren aan de Westermarkt te Amsterdam (7 september)

1762     Verwonding aan het been; door complicaties 10 jaar aan huis gebonden

1776     Ontvangt van het Leids dichtgenootschap Kunst wordt door Arbeid Verkreegen een gouden erepenning voor het leerdicht 'Invloed van de dichtkunst op het staetsbestuur'; werkt als boekhouder bij zijn vader (belastinginspecteur)

1779     Publiceert anoniem zijn debuutbundel met erotische gedichten Mijn Verlustiging

1780     Student rechten in Leiden

1782     Werkt als advocaat in Den Haag

1785     Huwelijk met Catharina Rebecca Woesthoven

1786     Publiceert de romance Elius over de geschiedenis van zijn voorouders

1795     Weigert de eed van trouw af te leggen aan het nieuwe Bataafse bewind; ballingschap in Engeland en Duitsland; ontmoeting met Katharina Wilhelmina Schweickhardt

1797     Verhuist naar Brunswijk

1802     Echtscheiding van Catharina Woesthoven

1806     Terugkeer naar Nederland; vestigt zich in Leiden, maar verhuist regelmatig, ook naar Den Haag en Katwijk; schrijft het prentenboek Hanenpoot voor zijn zoon Julius Willem; leraar Nederlands van Koning Lodewijk Napoleon; werkt aan de oprichting van een bibliotheek voor het Koninklijk Instituut van Wetenschappen en Schoone kunsten.

1807     Publiceert De ziekte der geleerden (zijn medische kennis in versvorm)

1808     Schrijft de toneelstukken Floris de Vijfde en Willem van Holland.

1809     Voordracht in Felix Meritis te Amsterdam ('De kunst der poëzy'); verhuist naar Amsterdam

1810     Schrijft het epos De ondergang der eerste wareld in opdracht van Koning Lodewijk

1811     Voordracht voor de Amsterdamse afdeling van de Maatschappij van Wetenschappen en Kunsten ( 'Afscheid')

1813     Publiceert anoniem het 'science-fiction'-verhaal Kort verhaal van eene aanmerklijke Luchtreis en nieuwe planeetontdekking (gepresenteerd als een vertaling uit het Russisch)

1817     Verhuist naar Leiden; privaatdocent staatsrecht en geschiedenis aan de Universiteit van Leiden; geeft les aan onder meer Isaäc da Costa, Guillaume Groen van Prinsterer en Abraham Capadose

1818     Zoon Julius Willem overlijdt op twintigjarige leeftijd

1827     Verhuist naar Haarlem

1830     Katharina Wilhelmina Schweickhardt overlijdt

1831     Bilderdijk overlijdt in Haarlem (18 december) en wordt aldaar begraven