Willem Bilderdijk: geillustreerde bibliografie

Deze geïllustreerde poëzie-bibliografie bevat uitsluitend tijdens het leven van Bilderdijk verschenen uitgaven. Uitgezonderd zijn bovendien alle pamfletten, los gepubliceerde gedichten (zoals prijsverzen en gelegenheidsgedichten), ongewijzigde herdrukken en vertalingen.

1. Mijn verlustiging. Amsterdam: [s.n.], 1779. [Aanwezig: universiteitsbibliotheken Amsterdam, Utrecht, Nijmegen (afbeelding), Leiden, Maastricht].

2. Mijn verlustiging.- [Herziene uitgave]. Leyden: C. van Hoogeveen junior en Erven D. Klippink, 1781. Aanvraagnummer: 478 F 25

3. Bloemtjens.- Amsterdam: Pieter Johannes Uylenbroek, 1785. Aanvraagnummer: 478 H 22

4. Elius: romance.- [S.l.: s.n.], 1786.

5. Mengelpoëzij.- Amsterdam: Wed. J. Dóll, 1799. Aanvraagnummer: 839 G 16

6. Oden en gedichten. - Amsterdam: J.B. Elwe, 1800. [Aanwezig in de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam (VU en UVA)]

7. [Met Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt]: Poëzij. - Amsterdam: Johannes Allart, 1803-1807. Aanvraagnummer: 478 C 15

8. Mengelingen.- Amsterdam: Johannes Allart, 1804-1808. Aanvraagnummer: 478 J 17

9. Vaderlandsche Oranjezucht. - Leipzig: [s.n.], 1805. Aanvraagnummer: 1745 D 43

10. Dichtstukjens op zee: by mijne te rug reis naar 't vaderland.- [Amsterdam?]: [G.S. Leeneman van der Kroe en J.W. IJntema en comp.?] [1806]. [Aanwezig in de Universiteits-bibliotheken van Amsterdam (UVA en VU)].

11. Nieuwe mengelingen. - Amsterdam: J.W. IJntema en comp., 1806. Aanvraagnummer: 478 J 18

12. De ziekte der geleerden. - Amsterdam: Johannes Allart; 's Gravenhage: Gebr. Van Cleef, 1807. Aanvraagnummer: 478 G 16

13. [Met Matthys Siegenbeek]: Leydens ramp. - Amsterdam: Joh. Allart en Jac. Ruys, 1808. Aanvraagnummer: 478 F 12

14. Odilde.- 's Gravenhagen: Immerzeel en Comp., 1808. Aanvraagnummer: 478 F 4

15. Najaarsbladen.- 's-Gravenhage: Immerzeel & comp., 1808-1809. Aanvraagnummer: 250 F 5

16. Verspreide gedichten.- Amsterdam: Immerzeel en comp., 1809. Aanvraagnummer: 478 G 1

17. Winterbloemen van Mr. W. Bilderdijk. - Haarlem: François Bohn, 1811. Aanvraagnummer: 250 F 7

18. [Met Katharina Wilhelmina Bilderdijk]: Hollands verlossing. - Haarlem: François Bohn, 1813-1814. Aanvraagnummer: 9216 D 18

19. [Met K. W. Bilderdijk en S. Iz. Wiselius]: Nieuw liederboekje, op aangename en bekende wijzen: strekkende tot opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen. - Amsterdam: Hendrik Gartman, 1813. Aanvraagnummer: 12 J 22

20. Affodillen van Mr. W. Bilderdijk.- Haarlem: François Bohn, 1814. Aanvraagnummer: 478 J 11

21. [Met Katharina Wilhelmina Bilderdijk]: Vaderlandsche uitboezemingen. - Leyden: L. Herdingh en zoon, 1815. Aanvraagnummer: 478 G 7

22. De dieren: dichtstuk.- Amsterdam: P. den Hengst en Zoon, 1817. Aanvraagnummer: 9218 E 42

23. Nieuwe uitspruitsels. - Rotterdam: J. Immerzeel junior,1817. Aanvraagnummer: 478 F 6

24. [Met Katharina Wilhelmina Bilderdijk]: Wit en rood. - Rotterdam: J. Immerzeel Junior, 1818. Aanvraagnummer: 478 G 8

25. Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk, op zijnen zeetocht overleden den XXVIn van Oogstmaand MDCCCXIIX.- Leyden: L. Herdingh en zoon, 1819. Aanvraagnummer: 478 H 23

26. [Met Katharina Wilhelmina Bilderdijk]: Nieuwe dichtschakeering. - Rotterdam, J. Immerzeel Junior, 1819. Aanvraagnummer: 478 G 13

27. Eenige stukken in dichtmaat.- Leipzig: [s.n], 1789. [i.e. 1820] [Ongeautoriseerde, geantedateerde uitgave]. Aanvraagnummer: 939 E 22

28. Losse stukken, in versen. - Leipzig: [s.n.], 1803. [i.e. 1820] [Ongeautoriseerde, geantedateerde uitgave]. Aanvraagnummer: 1160 E 63

29. Zedelijke gispingen.- Rotterdam, J. Immerzeel Junior, 1820. Aanvraagnummer: 478 K 9

30. De ondergang der eerste wareld: I-V zang.- Amsterdam: P den Hengst en Zoon, 1820. Aanvraagnummer: 478 J 19

31. Sprokkelingen.- Rotterdam: J. Immerzeel Junior, 1821. Aanvraagnummer: 478 H 9

32. Krekelzangen. - Rotterdam: J. Immerzeel Jr, 1822-1823. Aanvraagnummer: 478 H 3

33. [Met K. W. Bilderdijk]:Verscheiden gedichten [aan Is. da Costa met diens portret]. - [S.l. : s.n., ca. 1823]. Aanvraagnummer: 3014 A 2

34. Spreuken. - Leyden: L. Herdingh en zoon, 1823. Aanvraagnummer: 1090 E 29

35. Rotsgalmen. - Leyden: L. Herdingh en Zoon, 1824. Aanvraagnummer: 478 H 6 deel 1

36. Navonkeling. - Leyden: L. Herdingh en zoon, 1826. Aanvraagnummer: 478 H 15

37. Oprakeling: later dichtstukjens van Mr. Willem Bilderdijk.- Dordrecht: J. de Vos en comp. 1826. Aanvraagnummer: 478 J 3

38. De voet in 't graf: jongste gedichten van mr. Willem Bilderdijk.- Rotterdam: A.F.H. Smit, 1827. Aanvraagnummer: 478 J 2

39. Nieuwe oprakeling.- Dordrecht: J. de Vos en comp. 1827. Aanvraagnummer: 478 J 4

40. Naklank: gedichten.- Dordrecht: J. de Vos en comp., 1828. [Aanwezig in de universiteitsbibliotheken van Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Maastricht en Groningen]

41. Vermaking. - Rotterdam: A.F.H. Smit, 1828. Aanvraagnummer: 478 G 9

42. Avondschemering.- Brussel: J. Sacré, 1828. Aanvraagnummer: 478 H 20

43. Schemerschijn: nieuwe gedichten van mr Willem Bilderdijk.- Gent: A.B. Stéven, 1829. Aanvraagnummer: 478 H 19

44. Nieuwe vermaking. - Rotterdam: A.F.H. Smit, 1829. Aanvraagnummer: 478 G 10

45. Nasprokkeling. - [Onder redactie vanJ.J.F. Wap] -Brussel: Brest van Kempen, 1830. Aanvraagnummer: 478 G 11