Voorberichten door Bilderdijk

Voor een aantal dichtbundels schreef Willem Bilderdijk een eigen voorwoord, waarin hij zich uitsprak over poëzie en zijn levensgesteldheid. Hier wordt een kleine selectie van deze voorberichten afgebeeld.

Sprokkelingen (1821): "iets blootelijk bykomstigs"

De voet in 't graf (1827): "het recht der dompige levensavond"

Nieuwe oprakeling (1827): "toch noch eenigen gloed"

Vermaking (1828): "daarby ontfange men het Vaarwel"

Naklank (1832) [eerste uitgave: 1828]: "deze navruchten mijner grijsheid"