P.A. de Génestet (1829-1861)

Petrus Augustus de Génestet was de best verkochte dichter in de tweede helft van de negentiende eeuw. Zijn populariteit dankte hij aan zijn vaak humoristische en ontroerende, muzikale poëzie. Zijn gedichten waren toegankelijk voor een breed publiek.

Portret van P.A. de Génestet, waarschijnlijk door J.G. Schwartze, ca. 1869

De Génestet was behalve een innemende voordrachtskunstenaar en dichter, predikant bij de Remonstrantse Gemeente in Delft. In tegenstelling tot de meeste predikant-dichters van de negentiende eeuw overleefde De Génestet de kritiek van de Beweging van Tachtig. Veel lezers vonden herkenning in de twijfel, die hij in zijn gedichten naar voren bracht in de tijd dat het Modernisme zijn intrede in de kerk deed.

De populaire dichter heeft zich helaas niet volledig kunnen ontwikkelen. Hij stierf op jonge leeftijd, hij werd slechts 31 jaar. Ter gelegenheid van zijn 150ste sterfdag in 2011 verscheen een nieuwe bloemlezing met een introductie op zijn werk: Peter de Génestet. Levenslust en stervensmoed.

Geboren te Amsterdam op 21 november 1829

Overleden te Rozendaal op 2 juli 1861

Leven en werk van P.A. De Génestet

Over de gedichten van P.A. De Génestet

Online bronnen over P.A. De Génestet