P.A. de Génestet: biografie

1829     Petrus Augustus de Genestet (Génestet) geboren te Amsterdam (21 november)

1833     Scheiding van ouders Maria Jans de Vries en Frederik de Génestet;

Vader overlijdt (19 september)

1836     Moeder overlijdt aan tuberculose

1843     Volgt Latijnse school;

Opgenomen in huis van oom, schilder J.A. Kruseman te Amsterdam

1846     Eerste publicatie: het gedicht 'Het penningske der weduwe' in de Nederlandsche muzen-almanak

1847     Rondt Latijnse school af; Volgt studie godgeleerdheid aan het Seminarium van de Remonstrantse Broederschap te Amsterdam

1848     Publicatie van gedicht 'De weduwe van Orleans' (in De gids)

1851     Publiceert debuutbundel (Eerste gedichten);

Reis naar Parijs: ontmoeting met Victor Hugo en Alfred de Musset

1852     Voltooit studie;

Benoemd tot predikant te Moordrecht (maart);

Huwelijk met Henriette Bienfait (Bloemendaal, 9 september 1824);

Aanvaardt ambt van dominee te Delft (december);

Verhuizing naar Hof van Delft aan de Spoorsingel (Delft)

1853     Geboorte dochter Maria Louise Henriëtte (23 juni)

1854     Geboorte dochter Johanna Catharina (16 november)

1856     Het gezin verhuist naar het Noordeinde in Delft

1857     Geboorte dochter Dina Cornelia (7 oktober)

1858     De Génestets voordracht 'Over kinderpoëzy' verschijnt in het tijdschrift Nederland

1859     Geboorte zoon Peter Adrianus (19 mei);

Echtgenote sterft aan tuberculose (20 november);

Neemt ontslag als predikant;

Houdt zijn laatste preek 'Bedroefd maar nochtans blijde' in Delft;

Verhuizing naar Bloemendaal en Amsterdam

1860     Zoon overlijdt (10 januari);

Publiceert Leekedichtjens

1861     Publiceert Laatste de eerste;

Lijdt aan een keelziekte;

Verblijf te Rozendaal, Gelderland

Sterft (2 juli)