O.C.F. Hoffham: geïllustreerde bibliografie

Hoffhams dichterlijk oeuvre is zeer beperkt. Het merendeel van zijn werk werd gepubliceerd toen hij nog in leven was. Specifiek heeft Hoffham twee dichtbundels en één verhandeling over poëzie laten uitgeven tijdens zijn leven:

Omdat er dus over slechts drie gebundelde werken kunnen gesproken worden, zal deze geïllustreerde bibliografie ook de afzonderlijke uitgaves, die in verscheidene tijdschriften tijdens Hoffhams leven zijn verschenen, omvatten. Het gaat hier om uitgaves in De Rhapsodist, De kosmopoliet, of Waereldburger en Kleine dichterlyke handschriften.

1. Aan myne kunstvrienden (uit: O.C.F. Hoffham, De Rhapsodist. Amsterdam : By Pieter Meijer, 1772).

2. De wysgeer; een verdichtsel (uit: O.C.F. Hoffham, De kosmopoliet, of Waereldburger, Te Amsteldam, by de wed. David Klippink, 1776). [UBL: 1192 C 14-15].

3. Brief van Antigonus aan Zeno (uit: O.C.F. Hoffham, De kosmopoliet, of Waereldburger, Te Amsteldam, by de wed. David Klippink, 1776). [UBL: 1192 C 14-15].

4. Aan Fillis; een dichtstukje (uit: O.C.F. Hoffham, De kosmopoliet, of Waereldburger, Te Amsteldam, by de wed. David Klippink, 1777). [UBL: 1192 C 14-15].

5. Hekelschriften en andere gedichten. Te Amsteldam, by de erven van David Klippink, 1781.

6. Proeve van slaapdichten. Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1784.

7. Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy. Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1788.

8. Scriblerus (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1788).

9. Eva; Joost (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1788).

10. De roozen (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1788).

11. Aan Cats berispers; Aan N.N. op zyn treurspel (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1789).

12. Het waare geloof (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1789).

13. Anekdote (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1789).

14. Aria (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1789).

15. De jonge echtgenooten (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1790).

16. De ongelyke echtelingen (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1790).

17. De onbescheiden echtgenoot (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1791).

18. Op den ouden zwemmer Colas (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1791).

19. Op Oront, Jesus Sirach, kap. XX (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1791).

20. Aan Marcellus; Aan de dichters (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1791).

21. Aan de natuur (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1792).

22. Aan de mode (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1792).

23. De rooktabak (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1793).

24. De nacht, van wat geslacht? (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1793).

 

25. Aan het geeuwen (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1793).

26. Parodie van Hamlets alleenspraak: to be or not to be? (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1793).

27. Aan den nood (uit: O.C.F. Hoffham, *Kleine dichterlyke handschriften*, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1794).

28. Op Dina; Aan den dichter Trajaan (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1794).

29. Aan myn geheugen (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1795).

30. Aan de mai (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1796).

31. Aan lesbia (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1796).

32. Aan niemand (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1797).

33. Pygmalion en Midas; Ferdinand en Astarte (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1798).

34. Beschouwing van Christus wonderwerken (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1799).

35. Tegen de zorgen voor de toekomst (uit: O.C.F. Hoffham, Kleine dichterlyke handschriften, Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1799).

36. Nagelaten geschriften. Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, 1801.

37. Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy. Te Groningen, by Wijbe Wouters, 1809.

38. Proeve van slaapdichten/O.C.F. Hoffham; bezorgd door Jacqueline de Man. Leiden, Dimensie, 1992.

39. Gedichten / O.C.F. Hoffham. Amsterdam, Uitgeverij 521, 2003.

40. Drie puntdichten / door O.C.F. Hoffham. Koekange, Koekanger Handpers, 2005.