Ces messieurs-dames... ou Dignimont commenté

Jaar: 1926

Auteur: Francis Carco (1886 - 1958)

Kunstenaar: André Dignimont (1891 - 1965)

Uitgeverij: Ronald Davis et Cie

Ces messieurs-dames... ou Dignimont commenté, Vooromslag.

Schrijver Francis Carco en kunstenaar André Dignimont maakten samen talloze boeken, vooral in de jaren twintig van de twintigste eeuw. In de Koopman Collectie zijn daar een stuk of tien voorbeelden van te vinden. Ces messieurs-dames uit 1926 is er daar één van. De uitgever wordt niet vermeld in deze editie, maar sommige bronnen veronderstellen dat het Ronald Davis kan zijn geweest. Dat is aannemelijk, want de typografische stijl van dit boek lijkt sterk op een andere uitgave, waarin Davis wel met naam en toenaam als uitgever wordt genoemd. Vooromslag, oplageverantwoording en indeling van het boek- met achterin een suite in kleur- zijn identiek aan een ander boek van Carco, L'ami des filles…ou Chas-Laborde (1921), dat zeker door Davis werd uitgegeven.

Ronald Davis was een kleine, zelfstandige uitgever die tussen 1920 en 1931 meer dan dertig boeken publiceerde in kleine oplagen. Het waren vooral literaire werken van Claudel, Jarry, Rimbaud en Valéry en het is dankzij die Valéry-uitgaven dat Davis niet geheel in de vergetelheid raakte en dat zijn levensverhaal werd onderzocht. Een enthousiaste Amerikaanse bibliothecaris en Valéry-liefhebber, Roger Stoddard, werd geïntrigeerd door deze in nevelen gehulde uitgever en ging op onderzoek uit. Na enkele doodlopende sporen kwam hij terecht bij verzamelaar Jacques Guérin, die hem de geschiedenis van Davis kon vertellen.

Madame de Rothschild

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam de van huis uit joodse Engelsman Ronald Davis als soldaat in Frankrijk terecht, werd verliefd op een Française en vestigde zich in Parijs, waar hij in 1920 een boekwinkeltje opende. Op een dag kwam Miriam de Rothschild (1884-1965) de winkel binnen: een eigenzinnige, dominante en puissant rijke dame, familie van de fameuze bankiersfamilie. Zij werd vaste klant en Davis kocht op veilingen belangrijke aanwinsten voor haar toen al imposante bibliofiele collectie. Dankzij Madame de Rothschild ging Davis' handel beter lopen en kreeg hij een zekere bekendheid. Maar zijn belangrijkste klant stelde ook eisen: zo verordonneerde ze dat Davis zijn boekwinkel dichter bij haar in de buurt zou vestigen. Sindsdien werd de Faubourg Saint Honoré zijn uitvalsbasis.

Davis verzamelde ook zelf, met name Baudelaire, van wiens werk hij al een liefhebber was voordat hij naar Frankrijk emigreerde. Rothschild stelde hem in staat een aardige collectie op te bouwen. Naast deze hobby, het uitgeven van boeken en het draaiende houden van de boekwinkel is Davis ook een korte periode betrokken geweest bij het tijdschrift Commerce, waarvan boekhandelaar/uitgever/salonhouder Adrienne Monnier aanvankelijk de motor was. Zij staakte haar redactiesecretariële werkzaamheden na één nummer- en een ruzie met Jean Paul Fargue- en droeg de fakkel over aan Davis. Niet voor lang, want op 26 augustus 1931 kwam hij- heel onheroïsch- om het leven door een klap met een golfclub.

Inzoomend op het leven van Ronald Davis wordt een keten van boekverzamelaars zichtbaar. De verzamelaarster Madame de Rothschild zorgde ervoor dat de handelaar Ronald Davis in de gelegenheid was zelf een collectie op te bouwen (die na zijn dood door andere bibliofielen werd opgekocht) en bovendien ook boeken uit te geven, die op hun beurt weer werden verzameld door francofielen als Louis Koopman, wiens collectie nu een plek gevonden heeft in de Koninklijke Bibliotheek. Een verzameling van verzamelingen.

Bibliografische beschrijving

Beschrijving: Ces messieurs-dames... ou Dignimont commenté / par Francis Carco ; [dess. d'André Dignimont]. - Paris : [Ronald Davis et Cie], 1926. - 29 p. : ill. ; 30 cm

Oplage: 78 exemplaren

Exemplaar: Nummer 00, exemplaar bestemd voor de medewerkers (dit exemplaar voor Dignimont), op papier van Lafuma

Bijzonderheid: Met een extra set van de afbeeldingen in kleur en met een opdracht van de auteur

Bibliografie: Carteret IV-89 ; Édouard-Joseph I-414 ; Mahé I-403 ; Monod 2233

Aanvraagnummer: KW Koopm A 25

Literatuur

  • Sophie Levie, Commerce 1924-1932: Een internationaal modernistisch tijdschrift. [S.l., s.n., 1988]
  • Laure Murat, Passage de l’Odéon: Sylvia Beach, Adrienne Monnier et la vie littéraire is dans l’entre-deux-querres. Paris, Fayard, 2003
  • Roger E. Stoddard, 'A Ronald Davis qui Vend le Pire et Garde le Meilleur pour soi',in: Gazette of the Grolier club, 43 (1991), p. 25-48