Ester Naomi Perquin

Van 2017 tot 2019 was Ester Naomi Perquin Dichter des Vaderlands.

Ester Naomi Perquin

De eerste dichtbundel van Ester Naomi Perquin, Servetten halfstok (2007), werd meteen bekroond en dat zou bij de volgende bundels weer gebeuren. Daardoor trok haar werk vanaf het begin de aandacht. Perquin groeide op in Zeeland, in Zierikzee, maar woont sinds 2001 in Rotterdam, waar zij van 2011 tot 2013 de taak van Stadsdichter vervulde.

Perquin werd opgeleid aan de Amsterdamse Schrijversvakschool en voorzag in die periode in haar onderhoud door als cipier te werken. Dat kwam in haar derde dichtbundel, Celinspecties(2012), als thema naar voren. Zij werd ervoor onderscheiden met de prestigieuze VSB Poëzieprijs 2013. Behalve poëzie schrijft Perquin korte beschouwingen over allerhande zaken voor het weekblad De groene Amsterdammer.

Over het schrijven van gedichten (afgezet tegen romans of essays) zei Perquin: 'Die uiterste samenballing van alles: klanken, beelden, ritme, raadsels – het is zo’n stootvast ding, een gedicht.' In haar gedichten spelen angsten een grote rol en vooral ook het idee om voor de buitenwacht iemand anders te moeten zijn dan je (geworden) bent.

De naam Perquin wordt uitgesproken als 'perkwien' (of: per queen) en de voornaam Ester wordt geschreven zonder h.

Leven en werk van Ester Naomi Perquin

Over de gedichten van Ester Naomi Perquin

Online bronnen over de poëzie van Ester Naomi Perquin