Anneke Brassinga: biografie

1948     Geboren in Schaarsbergen (20 augustus)
1960     Volgt middelbare schoolopleiding aan Thorbecke Scholengemeenschap in Arnhem
1967     Volgt opleiding tot literair vertaler aan het Instituut voor Vertaalkunde van de Universiteit van Amsterdam
1971     Vertaalt eerste literaire werk voor verschillende tijdschriften en dag- en weekbladen
1974     Publiceert eerste proza en poë onder het pseudoniem A. Tuinman in De Revisor
1978     Krijgt Martinus Nijhoff-prijs toegekend (voor de vertaling van Nabokov's The Gift), maar weigert deze aan te nemen
1985     Ontvangt Trevanian-poëzieprijs (voor haar gedichten)
1987     Publiceert eerste dichtbundel Aurora
1988     Trouwt met grafische kunstenaar en bibliofiel drukker Peter Yvon de Vries
1990     Ontvangt Herman Gorter-prijs (voor Landgoed)
1991     Jurylid P.C. Hooft-prijs
1992     Genomineerd voor Europese Vertaalprijs 1992 (voor de vertaling van Herman Brochs De dood van Vergilius
1993     Debuteert als prozaïst (met Hartsvanger)
1994     Jurylid Herman Gorter-Prijs;
Jurylid Libris Literatuur Prijs;
Genomineerd voor AKO-literatuurprijs (voor Hartsvanger)
1998     Jurylid Charlotte Köhler Stipendium
2001     Ontvangt de Paul Snoek Poëzieprijs van de Belgische stad Sint-Niklaas (voor Huisraad);
Jurylid van VSB Poëzieprijs;
Ontvangt ECI-prijs voor Schrijvers van Nu (voor prozaboek Hapschaar)
2002     Ontvangt Ida Gerhardt Poëzie Prijs en VSB Poëzieprijs (beide voor Verschiet)
2005     Ontvangt Anna Bijns Prijs (voor Timiditeiten);
Publiceert verzamelbundel Wachtwoorden
2007     Ontvangt Gedichtendagprijs (voor 'De goede afloop' uit de bundel IJsgang);
Genomineerd voor VSB-poëzieprijs (voor IJsgang)
2008     Ontvangt Constantijn Huygensprijs (voor haar gehele oeuvre)
2013     Jurylid C. Buddingh'-prijs
2015     Ontvangt P.C. Hooftprijs (voor gehele oeuvre);
Verzamelbundel Wachtwoorden herdrukt met uitbreiding;
Genomineerd voor KANTL-prijs (voor Ontij)