Kindergedichten van Hiëronymus van Alphen in beeld: een selectie

Na de eerste uitgave van Proeve van kleine gedigten voor kinderen (1778) verschenen nog vele herdrukken tot in de eenentwintigste eeuw. Om een indruk te geven van de grote verscheidenheid aan drukken van Hiëronymus van Alphens Kindergedichten en de vele navolgingen is hier in chronologische volgorde een kleine, representatieve selectie afgebeeld: tien titelpagina's en vier voorbeelden van afzonderlijke gedichten.

Zie voor een overzicht van de uitgaven van de Kindergedichten: Buijnsters, 1997. Zie over de editiegeschiedenis ook Saalmink, 1995; Saalmink, 2002; Dokkum, 1917.