Bredero: geïllustreerde bibliografie

1. Emblemata Horatiana. - Antwerpen, bij Hieronymus Verdussen, 1607. [Met gedichten van Bredero] [Aanvraagnummer KB: KW 488 C 15].

2. Epitalamivm, of bruylofs ghedicht, ter eeren het van God-ghevoechde houwel?ck tusschen [...] Dirck Pietersz. Voskvyl. Met [...] Aafgen Willems dochter. - [S.l., s.n.],1612 [Aanvraagnummer KB: KW 853 A 97].

3. Apollo of Ghesangh der Musen, wiens lieflijcke stemmen merendeels in vrolijcke en eerlijcke gheselschappen werden ghesonghen. - t'Amsterdam, by Dirck Pietersz, 1615. [Aanvraagnummer KB: KW 839 E 30].

4. Bruylofts-dicht, ter eeren den erentfesten ende achtbaren Pieter Benoyt in echt verzaemt met [...] Anna de Marees. - Amsterdam, P. van Ravesteyn, 1618. [Aanvraagnummer KB: KW 852 F 370].

5. Bruylofts-dicht, ter eeren den erentfesten, en achtbaren Daniel Vorstens in echt verzaemt met [...] Cornelia Michiels dter. - Amsterdam, P. van Ravesteyn, 1618. [Aanvraagnummer KB: KW 852 F 372].

6. Lof-dicht van ryckdom en armoede. -T'Amsteldam, voor Nicl. Ellertz.Verberg, 1620. Aanvraagnummer KB: KW 767 C 52].

7. G. A. Brederoos Nederduytsche Rijmen, , als is: verscheyden Brieven, soo in en buyten rijm; oock het Loff van rijckdom en armoede, ende vele dergelijcke sinrijcke ghedichtselen meer ... - 'tAmsteldam, voor Kornelis Lodewijcksz vander Plasse, 1620. [Aanvraagnummer KB: KW 1030 D 60].

8. Geestigh liedt-boecxken. - t'Amsteldam, voor Cornelis Lodowijcksz vander Plasse, 1621. [Aanvraagnummer KB: KW 174 G 18].

9. Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck. - 'tAmstelredam, CVoor Cornelis Lodowijcksz.vander Plasse, 1622. [Aanvraagnummer KB: KW 839 E 22].

10. Nederduytsche poëmata. - T'Amsterdam, voor Cornelis Lodowijcksz.vander Plasse, 1632. [Aanvraagnummer KB: KW 767 B 19 [2]].

11. G.A. Brederoods Nederduytsche poëmata. - t'Amsterdam,voor Cornelis Lodowijcksz vander Plasse, 1638. [Aanvraagnummer KB: KW KW 1350 B 122 [7]].

12. Boertigh, amoreus en aendachtigh liedt-boeck. - t'Amstelredam, voor Joost Hartgers, 1644. [Aanvraagnummer KB: KW 839 D 7 [12]].

13. G.A. Brederoods Nederduytsche poëmata. - t'Amstelredam, voor Joost Hartgers, 1644. [Aanvraagnummer KB: KW 839 D 7 [10]].

14. Boertigh, amoreus, en aendachtigh, liedt-boeck. - t'Amsterdam, by Jan Claesz ten Hoorn, 1677. [Aanvraagnummer KB: KW 26 J 18.]

Latere edities

15. De werken van G.A. Bredero. III: Het daghet uyt den Oosten, Nederduytsche rymen, Groot lied-boeck. - Amsterdam: Binger, 1890. [Aanvraagnummer KB: 9206 F 24].

16. Liederen. - Zwolle: Tjeenk Willink, 1896. [Aanvraagnummer KB: 12049909].

17. G.A. Bredero's liefde en lied: bevattende zoo liederen als klinkdichten. - Amsterdam: Vereeniging Joan Blaeu, 1918 [=1919]. [Aanvraagnummer KB: KW 166 B 2].

18. G.A. Bredero's liederen: zangwijzen met pianobegeleiding door Jul. Röntgen. - Amsterdam: Vereeniging Joan Blaeu, 1919. [Aanvraagnummer KB: KW 166 B 2a].

19. De twaalf sonnetten van de schoonheyt en drie andere sonnetten. - Antwerpen: De Sikkel; Amsterdam: Querido, 1919. [Aanvraagnummer KB: 1070 C 1].

20. Breero's lyriek: een bloemlezing uit Breeroo's verzen. - Antwerpen: Mercurius, 1921. [Niet aanwezig in KB. Geen afbeelding.]

21. Gerbrand Adriaensz. Bredero: bloemlezing uit zijn gedichten. - Amsterdam: Meulenhoff, 1923. [Aanvraagnummer KB: XBM 122].

22. Werken van G.A. Bredero. Dl. 3: Liederen en gedichten. - Leiden: Sijthoff, 1929. [Aanvraagnummer KB: 9907 A 27-28].

23. Gerbrand Adriaensz Bredero: bloemlezing uit zijn gedichten. - Baarn: Bosch en Keuning, 1935. [Aanvraagnummer KB: 9223 D 19].

24. Amoureuze liederen. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1941. [Aanvraagnummer KB: KW GW A102189].

25. Eenicheydt is armoedt. - Bilthoven: Donker, 1944. [Niet aanwezig in KB. Afbeelding: exemplaar Universiteitsbibliotheek Leiden].

26. Sonnetten. - 's-Gravenhage: Nederlandsche Vereeniging voor druk- en boekkunst, 1944. [Aanvraagnummer KB: KW 1415 A 35].

27. Jaarlied. - Utrecht: Leeflang, 1944. [Aanvraagnummer KB: KW 347 H 160].

28. Groot Lied-Boek van G.A. Brederode: naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.- Bilthoven [etc.]: Donker, 1944. [Aanvraagnummer KB: 1124 G 59].

29. Nieu-jaer-liederen uyt 't Aendachtigh liedt-boeck. Amsterdam [etc.]: Corvey, 1949. [Aanvraagnummer KB: 1106 F 38].

30. Uit het Groot lied-boeck. -Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1951. [Aanvraagnummer KB: S 1307 56].

31. Eenigheid is armoed. - Haarlem: Enschedé, 1953. [Niet aanwezig in KB. Geen afbeelding].

32. Van de schoonheyt: twaalf sonnetten. -Laren: [s.n.], 1955. [Aanvraagnummer KB: KW 2281 A 1].

33. Aendachtigh liedt: bloemlezing uit de religieuze gedichten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. - Amsterdam: Broekman en De Meris, 1962. [Aanvraagnummer KB: 6112 H 30].

34. Lyriek. - Hasselt: Heideland, 1965. [Aanvraagnummer KB: S 996 34.]

35. Groot lied-boek van Brederode. - 2e druk. - Rotterdam: Donker, 1966. [1e druk: 1944. Herdrukt: 1968, 1971]. [Aanvraagnummer KB: 1421 F 168].

36. Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck van G.A. Brederode, Amsteldammer. -Amsterdam: Facsimilé Uitgaven Nederland, 1968 [Fotomech. herdr. van de uitg.: Amstelredam, Van der Plasse, 1622]. [Aanvraagnummer KB: KW 55 G 36].

37. Hoe stoot en stommeldi, Garbrande: 20 liederen van Gerbrand Adriaansz. Bredero. - Amsterdam: Meulenhoff educatief, 1970. [Herdrukt: 1973]. [Aanvraagnummer KB: 7128 C 13].

38. G. A. Bredero's Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck. - Culemborg: Tjeenk Willink/Noorduijn, 1975. [Aanvraagnummer KB: V 286 [7:1]].

39. Enigheid is armoed. - Geesbrug: Sub Signo Libelli, 1977. [Aanvraagnummer KB: KW 346 K 11].

40. Geestigh liedt-boecxken. - Bussum, De Haan, 1980. [Fotomechanische herdr. van de 4e dr.: Amsterdam, Cornelis Lodowijcksz. vander Plasse, 1621]. [Aanvraagnummer KB: 13 L 38].

41. G.A. Bredero's Boertigh, amoureus, en aendachtigh Groot lied-boek II. - Leiden: Nijhoff, 1983. [Aanvraagnummer KB: V 286 [7:2]].

42. Liederen van Bredero. - Amsterdam: Querido, 1985. [Aanvraagnummer KB: VD 352/4-1.]

43. G.A. Bredero's Verspreid werk. - Leiden: Nijhoff, 1986. [Aanvraagnummer KB: V 286 [15]].

44. Groot Lied-boeck = (Il grande libro dei canti). - Milano: Ariele, 1999. [Nederlandse tekst met Italiaanse vertaling]. [Aanvraagnummer KB: 2197761-2197762].

45. Amoureus lied. -Terhorst: Prop, 2000. [Beperkte oplage]. [Aanvraagnummer KB: KW DPZ 0358].

46. Kitty Keijser in wonderland. - [S.l.: s.n.], 2003. [Beperkte oplage] [Aanvraagnummer KB: KW DPZ 0437 [18]].

47. The Krefe en het geestigh liedt. - Amsterdam: Sjolsea, 2004. [Aanvraagnummer KB: 4213762].

48. Vier regels Bredero. - Amsterdam: Sjolsea, 2004. [Aanvraagnummer KB: 1023125].

49. Nieuwe gedichten. - Aerdenhout: Lojen Deur Pers, 2005. [Beperkte oplage]. [Aanvraagnummer KB: KW DPZ 0465].

50. Het vijfde sonnet van de schoonheyt / [ill. Frans P. Bekker]. - Koekange: Koekanger Handpers, 2006. [Aanvraagnummer KB: KW DPA 3300].

51. [Met foto's van Bart Rensink]: Claach-liedt. - Amsterdam: Sjolsea, 2015. [Beperkte oplage.] [Aanvraagnummer: 7003765].

52. [Met foto's van Bart Rensink]: Ik sieje wel, al gae je snel. - Amsterdam: Sjolsea Uitgevers, 2021. [Aanvraagnummer KB: 17000656].