Le livre de Christophe Colomb

Jaar: 1933

Auteur: Paul Claudel (1868 - 1955)

Kunstenaar: Jean Charlot (1898 - 1979)

Uitgeverij: Éditions de la Nouvelle revue française

Titelpagina van Le livre de Christoph Colomb

Ter nagedachtenis van de vijftigste sterfdag van Paul Claudel besteedde Le Monde een hele pagina aan de fameuze schrijver. Claudel liet een gigantisch oeuvre na van voornamelijk theaterteksten, maar zoals de krant al groot kopte, is dat een 'omstreden erfenis'. Bekend maakt niet per sé bemind, en een halve eeuw na zijn dood staat Claudel dan ook voornamelijk te boek als een reactionaire katholieke veelschrijver aan wie men eigenlijk geen boodschap meer heeft. Totdat men zijn werk goed herleest, en men onverwachte, vrijere aspecten en interessante tegenstrijdigheden aan de auteur ontdekt.

Negen uur toneel

Een van de redenen dat Claudels toneelstukken veel weerstand oproepen, is dat ze urenlang duren. Er zijn voorbeelden van voorstellingen die wel negen uur in beslag namen. Deze werken lenen zich dan ook eigenlijk veel meer voor lezing. Met dit doel is de uitgave van het lyrische drama Le livre de Christophe Colomb in 1933 dan ook verspreid. Het werk, over de 'goddelijk geïnspireerde' ontdekkingsreis van Columbus, werd door Jean Charlot voorzien van illustraties in zwart, rood en blauw. Voor een toneelstuk is de typografie nogal afwijkend: de afzonderlijke sprekers zijn in een doorlopende tekst aangegeven en de toneelaanwijzingen staan deels in de marge, als in een middeleeuws handschrift. Het past bij de tekst van het stuk, dat als in een oratorium door een commentaarstem wordt begeleid.

Bibliografische beschrijving

Beschrijving: Le livre de Christophe Colomb: drame lyrique en deux parties / par Paul Claudel ; ill. de Jean Charlot. - [Paris]: Éditions de la Nouvelle revue française, 1933. - 66 p. : ill. ; 28 cm

Drukker: L. Massol (Gentilly, Seine)

Oplage: 895 exemplaren

Exemplaar: 112 van de 840 op Arches

Bijzonderheid: Met handgeschreven opdracht van de auteur aan Louis Koopman

Bibliografie: Bénézit 3-501 ; Monod 2839

Aanvraagnummer: KW Koopm A 147

Literatuur

  • Brigitte Salino, 'Au théâtre, l'héritage discuté de Paul Claudel', in: Le monde, 25 février 2005, p. 25.