K. Michel

In de poëzie van K. Michel wordt lang stil gestaan bij de essentie. Dichten is volgens Michel 'een kruising tussen hardop denken en dromen'.

K. Michel

K. Michel is een pseudoniem dat eigenlijk geen pseudoniem is. Michael Maria Kuijpers heeft van zijn achternaam een initiaal en van zijn voornaam een achternaam gemaakt. Vanaf de tijd dat hij samen met Arjen Duinker de reeks publicaties Aap noot Mies uitgaf gebruikte hij de naam K.L. Michel en K. Michel. In die met huisvlijt gemaakte brochures verschenen veel van de gedichten, waarmee hij in 1989 debuteerde bij uitgeverij Meulenhoff: Ja! Naakt als de stenen.

De bundel maakte een energieke en filosofische indruk. Uitroeptekens! Gebruik de imperatief! Dit opvallende leesteken en deze grammaticale constructie werden gecombineerd met een filosofische instelling: 'het uitvergroten van momenten, net zo lang tot ze stilstaan' (zoals Guus Middag schreef). In latere bundels gebruikte Michel ook reclameteksten en nieuwsberichten, soms letterlijk in de tekst van het gedicht. Het prozaïsche karakter van sommige gedichten weerspiegelt de poëtische kracht van zijn proza, waarmee hij eveneens in 1989 debuteerde: Tingeling. De bundel In een handpalm (2008) bevat verhalen, essays en gedichten door elkaar. Soms is zijn werk vergeleken met de ready-mades uit het 'Barbarber'-tijdperk.

K. Michel heeft poëzie van Octavio Paz en Michael Ondaatje vertaald, was redacteur van het literaire tijdschrift Raster en bestuurslid van Poetry International. De basis van zijn werk wordt gevormd door notitieboeken, waaruit hij 'vuistregels' opdiept, aan de hand waarvan hij 'Vers twee' becommentarieert en de leesmethode van Dr. Drop analyseert en naspeelt. In zijn gedichten zwemmen barsten door het huis, veranderen handen in spinnen, wordt lang gekeken naar het drogen van verf en waait het op de zevenentwintigste dag van de maand.

Leven en werk van K. Michel

Over de poëzie van K. Michel

Online bronnen over de gedichten van K. Michel