Frans Kuipers

Frans Kuipers werd door Gerrit Komrij gerekend tot de top van de Nederlandstalige poëzie: hij nam immers negen gedichten van Kuipers op in de herziene editie van de Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten (2004) - en dat terwijl de dichter lange tijd vrij onbekend bleef.

Frans Kuipers

Vanaf 1997 werd Kuipers bekender door de bundel Wolkenjagen. Maar hij schreef al veel langer. Halverwege de jaren zestig publiceerde Frans Kuipers gedichten in verschillende literaire tijdschriften en ontving hij de aanmoedigingsprijs van de gemeente Eindhoven voor zijn debuut Zoals wij (1965). Zijn dichterschap werd twee keer onderbroken: tussen 1971 en 1977 publiceerde hij geen bundels en datzelfde gebeurde tussen 1980 en 1997.

Kuipers schrijft over kleine alledaagse - soms onopvallende - gebeurtenissen om hun belang te benadrukken. Kuipers' taal is rijk aan neologismen en samenstellingen zoals 'bladpap', 'pijnbloeisels' 'klaarwaterdag' en 'wrongelbrokken'. In zijn gedichten spreekt hij zijn verwondering over het bestaan en de natuur uit. Korenvelden, de zon, het menselijk lichaam: ze zijn redenen tot verwondering en genot. Vooral wolken, tekenen van vluchtigheid, zijn vaak onderwerp van zijn impressionistische gedichten.

Leven en werk van Frans Kuipers

Over de gedichten van Frans Kuipers

Online bronnen over de poëzie van Frans Kuipers