Suster Bertken: geillustreerde bibliografie

1. Een boecxken van die passie ons liefs heeren. Utrecht: Jan Berntsz, Agneten auot [20 januari 1516?] [Aanvraagnummer KB: KW 151 F 7].

2. Boeck tracterende van desen puncten.... - Utrecht, Jan Berntsz, 23 juni 1516. [Aanvraagnummer KB: KW 151 F 9]

3. Een boecxken van die passie ons liefs Heeren. - Utrecht, J. Berntsz, [juni 1516?]. [Aanvraagnummer KB: KW 151 F 8].

4. Een boecxken van dye passie ons liefs heren. - Leiden, Jan Seversz, [1516]. [Niet in KB. Geen illustratie]. [Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz].

5. Een boecxkē gemaket van suster bertkē die. lvij. iaren besloten heeft gheseten tot. Vtrecht in dye buer kercke. - Leiden: Jan Seversz., 1518. [Aanvraagnummer KB:KW 227 G 46:1].

6. Boeck tractierende van desen puncten hier na bescreuen dat sy sel uer ghemaect en bescreuen heeft ... Oeck staen hier veel Lyedekes die suster Bertken seluer gedicht heeft. - Leiden: Jan Seversz, 1518. [Aanvraagnummer KB:KW 227 G 46 [2].].

7. Boeck tracterende van dese puncten…. - Antwerpen: Willem Vorsterman, [ca. 1520]. [Niet in KB. Geen illustratie. (Lincoln Cathedral Library)]

8. Een (devoet) boecxken van die passie ons liefs heeren. - Antwerpen: Willem Vorsterman, [ca. 1520]. [Niet in KB. Geen illustratie. (Lincoln Cathedral Library)]

9. Een boecxken gemaket van Suster Bertken die LVII jaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye Buerkercke. - [s-Gravenhage]: De Zilverdistel, 1918. [Beperkte oplage] [Aanvraagnummer KB: KW 165 D 6.]

  • Een boecxken gemaket van Suster Bertken die LVII jaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye Buerkercke. - [s-Gravenhage]: De Zilverdistel, 1918. [Beperkte oplage]

10. Een boecxken gemaket van Suster Bertken die LVII iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye Buerkercke. - J. Snellen (Red.). Utrecht: Oosthoek, 1924. [Aanvraagnummer KB: KW 10 J 42.]

11. Zuster Bertkens Tractaat van de kerstnacht. - L.C. Michels (Red.). [Tilburg]: Pillot, [1955]. [Aanvraagnummer KB: KW GW A120308.]

12. Een boecxken gemaket ende bescreven van suster Bertken die LVII iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in die buerkercke. - C. Catharina van de Graft (Red.). Zwolle: Tjeenk Willink, 1955. [Aanvraagnummer KB: 2193140.]

13. [Met muziek van Wouter Paap]: Staet op mijn hoge vrolickheit. - [Utrecht]: Het Spectrum, 1956. [Bijlage van: Mens & melodie, 11 (1956) 12 (december)]. [Aanvraagnummer KB: T 2400 [1946].]

14. Het kerstvisioen van Berta Jacobs. - Martien J.G. de Jong (Red.). Amsterdam: De Beuk, [1961]. [Aanvraagnummer KB: 2136543.]

15. Een voer beredinge ende een devoet ghebet: wt Suster Bertkens boeck dat sy selver gemaect ende bescreven heeft. - Utrecht: Renildis Handpers, 1974. [Beperkte oplage]. [Niet in KB. Geen illustratie.]

  • Het kerstvisioen van Berta Jacobs. - Martien J.G. de Jong (Red.). Amsterdam: De Beuk, [1961].

16. Dit liedekijn heeft ghemaect Baert suster die clusenarinne tUtrecht*. - Utrecht, Váva, 1975.[Beperkte oplage]. [Aanvraagnummer KB: KW 51 D 27.]

17. [Met linosneden van J.A.M. Bossaert]: Het hofken. - [Nijmegen]: [Open Atelier De Westerhelling], [1984]. [Beperkte oplage]. [Aanvraagnummer KB: KW DPA 2819.] [Afbeelding Copyright: J.A.M. Bossaert f.m.s., met toestemming van de Fraters Maristen Nijmegen]

19. Suster Bertken. - Noorden: Die oue drukkerije, 2005. [Beperkte oplage]. [Aanvraagnummer KB: KW DPZ 0465.]

20. Mi quam een schoon geluit in mijn oren: het werk van Suster Bertken. - Hilversum: Verloren, 2007. [Aanvraagnummer KB: 4247435.]

21.  Suster Bertken 1514-2014(link is external). Utrecht: Literatuurhuis, 2014. [Aanvraagnummer KB: 2377498.]