Constantijn Huygens: biografie

1596     Geboren in de Nobelstraat in Den Haag (4 september)

1612     Zijn zuster Elisabeth overlijdt; schrijft grafschrift in het Frans

1614     De familie Huygens verhuist naar het Voorhout; Constantijn schrijft zijn eerste gedicht in het Nederlands

1616     Begint aan studie rechten te Leiden

1617     Afronding studie rechten

1620     Maakt een reis naar Venetië in het gevolg van Aerssen van Sommeldijck

1621     Schrijft Batava Tempe, dat is 't Voorhout van's-Gravenhage

1622     Schrijft Costelick mal, een hekeldicht op de heersende modegekte

1624     Zijn vader Christiaan Huygens overlijdt 24 februari)

1625     Wordt door prins Frederik Hendrik benoemd als zijn secretaris; Otia, of Ledighe Uren, Huygens eerste verzamelbundel verschijnt

1627     Trouwt met zijn nichtje Susanna van Baerle; schrijft aan Daghwerk (tot 1638), een soor dagboek in rijmvorm over zijn liefde voor Sterre, Susanna, de liefde en zijn godsdienstbeleving

1637     Susanna van Baerle sterft; verhuist naar het door hemzelf mede ontworpen huis op het Plein (17 mei)

1651     Schrijft het gedicht Hofwijck

1653     Schrijft zijn enige grote toneelstuk, de klucht Trijntje Cornelis

1657     Zijn zoon Philip overlijdt

1666     Begint aan het schrijven van het gedicht Zee-straet

1683     Schrijft het autobiografische Cluyswerck

1687     Overlijdt (28 maart)