Feuilleté

Jaar: 2008

Auteur: Julien Nédélec (*1982)

Kunstenaar: Julien Nédélec (*1982)

Uitgeverij: Zédélé éditions

Plaats uitgeverij: Brest

Twee exemplaren van Julien Nédélec, Feuilleté (2013)

Julien Nédélec is omschreven als een vertegenwoordiger van de ‘artconceptueltélégooglefluxusfootjunkfood’-school. Zijn beeldend werk gaat veelal uit van woorden of boeken.

‘Blocs’, een beeldhouwwerk uit 2015 bijvoorbeeld, bestaat uit 213 houtblokken waarvan de bovenzijde deels met zwarte inkt zijn bedekt; ze hebben als drukvorm dienst gedaan. De afdrukken (op papier) vormen het tweede onderdeel van de sculptuur. De zwarte rechthoeken komen precies overeen met de tekstblokken op de pagina’s van La forme d’une ville (1985), een roman van Julien Gracq over Nantes, waar Nédélec woont en werkt en waar hij afstudeerde aan de École Régionale des Beaux-Arts. Het werk van Nédélec (Rennes, 1982) wordt gesitueerd tussen dat van Raymond Hains (om diens manipulaties van de taal), l’OuLiPo (vanwege het werken in series en de mathematische benadering van taal) en Claude Closky (om het spelelement en de aandacht voor contrasten). Sinds 2008 verschijnen zijn kunstenaarsboeken.

Vingerafdrukken

In juni 2008 verscheen Feuilleté, een pocketuitgave met 16 blanco pagina’s, in offset gedrukt door Compagnons du Sagittaire in Rennes, gebrocheerd en geniet (500 exemplaren). In juni 2013 verscheen hiervan een uitgebreide herdruk met 48 pagina’s, in hetzelfde formaat, maar nu gedrukt door Commerce in Quimper, genaaid en gebrocheerd (oplage: 700). Beide edities verschenen bij Zédélé éditions. Van het boekje is alleen het omslag gedrukt. Vervolgens heeft de auteur zijn vingers in de inkt gedoopt en alle exemplaren doorgebladerd (de Franse term daarvoor is ‘feuilleter’). Hij heeft een spoor van vingerafdrukken achtergelaten. Wie twee exemplaren naast elkaar legt, ziet dat elk exemplaar uniek is. De vingerafdrukken op het omslag zijn het grootst en vetter dan de veelvormige vegen die op elke pagina voorkomen. Het colofon achterop vermeldt, alsof het een reguliere technische afwerking betreft, dat deze handeling van het ‘bevuilen’ (‘maculer’) in Nantes is gedaan. In 2013 verscheen Leafing Through, een Engelse ‘vertaling’.

Bladeren

Feuilleté, waarin niets te ‘lezen’ valt, toont wel de meest normale handeling van de lezer: het bladeren. Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw zijn dergelijke commentaren op het boek als object of als medium een populair type ‘artist book’. Het handmatige procedé verandert de oplage van dit in offset geproduceerde boek in 700 unieke exemplaren. De uniciteit van elk exemplaar staat voor de onherhaalbaarheid van de handeling, de onherhaalbaarheid van het bladeren en die staat weer voor de onherhaalbaarheid van de leeservaring. Ook al zouden we willen, we kunnen een eerdere lezing nooit exact overdoen – wie de boeken uit zijn jeugd herleest weet dit.

Bibliografische beschrijving

Beschrijving 1: Feuilleté / Julien Nédélec. - [Première édition]. - Brest : Zédélé éditions, 2008. - 16 pagina's ; 19 cm

Drukker: Compagnons du Sagittaire (Rennes)

Oplage: 500 exemplaren

Exemplaar: Met briefje van de kunstenaar

Aanvraagnummer: KW KOOPM A10276

Beschrijving 2: Feuilleté / Julien Nédélec. - [Nouvelle édition]. - Brest : Zédélé éditions, 2013. - 48 pagina's ; 19 cm

Drukker: Imprimerie du Commerce (Quimper)

Oplage: 700 exemplaren

Exemplaar: Aanwezig zijn twee verschillende exemplaren

Aanvraagnummer: KW KOOPM A10130 - A10131

Literatuur

  • Paul van Capelleveen, 'Julien Nédélec', in: Paul van Capelleveen, Artists & others. The imaginative French book in the 21st century. Koopman Collection, National Library of the Netherlands. Nijmegen, Vantilt Publishers, 2016, p. 200-201
  • Jérôme Dupeyrat, ‘Julien Nédélec, Pris au dépourvu’, [online: ‘Zédéle Éditions’, website].
  • Antoine Marchant, ‘Julien Nédélec, le tour de la question’, [online: ‘02’, website].
  • Zédéle Éditions [website]
  • Julien Nédélec [website]