Erik Menkveld (1959-2014)

Bij zijn debuut als dichter vestigde Erik Menkveld (1959-2014) in een klap zijn naam. De bundel 'De karpersimulator' werd zeer positief ontvangen door de critici.

Erik Menkveld

Dat kwam ook tot uitdrukking in de prijzen die hij ervoor ontving: de prijs voor debuutbundels C.Buddingh' poëzieprijs (toegekend, maar niet uitgereikt) én de Van der Hoogtprijs. Bovendien werd hij met deze bundel genomineerd voor de VSB Poëzieprijs van 1998.

Na zijn studie Nederlands werkte Menkveld bij uitgeverij De Bezige Bij, waar hij na verloop van tijd het poëziefonds onder zijn hoede kreeg. Ook was hij redacteur van het tijdschrift Tirade en programmamaker voor het Rotterdamse festival Poetry International in de periode 1998-2002.Sinds 2002 legde Menkveld zich geheel toe op het schrijven van poëzie en proza. In 2011 deed hij voor het eerst van zich spreken als romanschrijver met zijn debuut Het grote zwijgen. Hiervoor ontving hij de Academica Literatuurprijs. In 2006 publiceerde hij Met de meeste hoogachting, waarin hij zijn essayistische brieven aan beroemde schrijvers uit het verleden verzamelde. Hij overleed aan een hartstilstand in 2014.

Geboren te Eindhoven: 25 april 1959

Overleden te Amsterdam op 30 maart 2014

Leven en werk van Erik Menkveld

Over de gedichten van Erik Menkveld

Online bronnen over Erik Menveld