Babs Gons

Babs Gons (Foto: Bianca Sistermans)

Lees ze altijd hardop, zegt Babs Gons over haar gedichten. Gons is de belangrijkste voorvechter van Spoken Word in Nederland. Zij deed haar eerste ervaringen met dit genre op in New York en bracht haar enthousiasme mee naar Amsterdam waar zij maandelijks “Palabras” organiseerde, een podium voor jonge dichters en schrijvers.

De voordracht van het gedicht is essentieel: directe begrijpelijkheid, ritme, mimiek en interactie met het publiek. De onderwerpen van Gons zijn maatschappelijke thema’s als onderdrukking en uitsluiting, ook als het gaat om de taal die je spreekt. De tekst van een gedicht kan steeds worden aangepast, ook als die al op papier is verschenen. Babs Gons herschrijft ook gedichten die al gepubliceerd zijn. Haar eerste bundel verscheen in mei 2021, Doe het toch maar. Bij haar aantreden als Dichter des Vaderlands was die toe aan de zevende druk.

Gons heeft gewoond in Haarlem, Zeist en andere plaatsen, na de middelbare school werkte zij als au-pair in Barcelona en enkele jaren later woonde zij een tijd in Brazilië. Voortgekomen, zoals ze zelf zegt, ‘uit een zwarte Noord-Amerikaanse vader en een witte Nederlandse moeder’, was haar moeder vaak alleen verantwoordelijk voor haar opvoeding. De boekenliefde van haar stiefvader (niet meer haar moeders partner) was besmettelijk en zij draagt nog steeds zijn naam.

In het voorwoord van Doe het toch maar zegt ze dicht bij haar lezers te willen zijn door middel van een taal die zegt: ‘kom praat vertel zwijg in je eigen woorden’.

De gedichten van Babs Gons