ANBI-gegevens Stichting Fonds Anny Antoine / Louis Koopman


Adres

Stichting Fonds Anny Antoine / Louis Koopman

p/a KB, Nationale bibliotheek

t.a.v. Paul van Capelleveen

Prins Willem-Alexanderhof 5

2595 BE Den Haag

Website over de collectie: https://collecties.kb.nl/collectie-koopman

RSIN nummer: 821854744

Contactpersoon

Paul van Capelleveen (conservator, Koninklijke Bibliotheek)
Paul van Capelleveen 06-2863-8783

Bestuur

Mw. dr. E.J.B. Knibbeler, voorzitter

Mw drs. T.J. de Haan, secretaris

De heer mr. D. Ruys, penningmeester

Beloningsbeleid

Bestuurders van het fonds ontvangen geen beloning, maar kunnen indien gewenst in aanmerking komen voor een bescheiden beheersvergoeding, jaarlijks uit te keren in de maand december.

Beleidsplan en doelstelling

Doelstelling: Bevorderen van onderhoud en gebruik van de Koopman Collectie.

Doelen voor 2022:

  • Het bevorderen van het gebruik van de collectie (zowel fysiek als digitaal).
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de collectie.
  • Het bekendmaken van de collectie bij een internationaal publiek.

Activiteiten: overzicht 2021

Bestuursvergadering (online): 11 mei 2021. Mevrouw Dr. E. Knibbeler, voorzitter; mevrouw drs. T. de Haan, secretaris, de heer mr. D. Ruys, penningmeester; de heer P. van Capelleveen, conservator collectie; de heer drs. C. de Wolf, waarnemend secretaris.    

Bestuursvergadering (KB, Den Haag): 1 november 2021: Mevrouw Dr. E. Knibbeler, voorzitter; mevrouw drs. T. de Haan, secretaris, de heer mr. D. Ruys, penningmeester; de heer P. van Capelleveen, conservator collectie; de heer drs. C. de Wolf, adviseur.  

Besloten is een nieuwe wetenschappelijke raad van advies in te stellen die in 2022 kan worden geïnstalleerd.   

Besloten is het internationale boekwetenschappelijke congres SHARP 2022 te Amsterdam te subsidiëren met een bedrag van €2.250.  

Er komt een nieuwe website voor de Koopman collectie onder de vlag van de KB, afdeling Collecties. Daarvoor zijn alle rechten geïnventariseerd van auteurs en van kunstenaars. Zoveel mogelijk wordt met rechthebbenden via Beeldrecht of rechtstreeks licenties gesloten. De nieuwe website gaat online in het voorjaar van 2022.  

Samenwerking met universiteiten voor onderzoek en onderwijs

Scans van brieven van Benjamin Constant zijn geleverd aan Dr Paul Rowe, Senior Lecturer in French, School of Languages, Cultures and Societies, University of Leeds, voor zijn werk aan de Correspondance générale de Benjamin Constant (Berlin: De Gruyer, 12 delen gepubliceerd tot nu toe). Het gaat om brieven van Benjamin Constant aan Marc-Antoine Jullien, 25 janvier 1826; Benjamin Constant aan Charles de Rebecque, 26 octobre 1830; en Benjamin Constant aan boekhandelaar Mesneu, 8 juin 1830 (alle in de brievenverzameing in de Koopman collectie, aanvraagnummer KW 77 H 1).

Het verwerven van topstukken van 20-21ste-eeuwse boekkunst

In 2021 werden door aankoop 30 werken (waaronder 3 handschriften) toegevoegd aan de collectie. Daarbij waren werken van Brassaï, John Buckland-Wright en Edgard Tijtgat:

Van fotograaf Brassaï werd het fotoboek Voluptés de Paris uit 1934 gekocht. De in fluweelzacht zwart/wit gedrukte foto’s tonen het vooroorlogse Parijse nachtleven. Het boek is gebonden in een plastic spiraalband.   

Een uitgave met kopergravures van kunstenaar John Buckland-Wright (wiens internationale carrière in Nederland begon) bevat de iconische tekst van Stéphane Mallarmé, L’après-midi d’un faune – de kunstenaar begon eraan in de jaren dertig, maar rondde het project nooit helemaal af; het verscheen uiteindelijk pas na zijn dood.   

De Belgische schilder Edgard Tijtgat maakte enkele bijzondere quasi-naïeve boekjes, waaronder het sprookje Le Petit Chaperon Rouge van Charles Perrault. In 1918 verscheen daarvan een eerste officiële editie in Londen bij Cyril Beaumont. Dit is nummer 2, een van de tien genummerde exemplaren op chinees paper (er zijn ook 40 exemplaren op gewoon papier). Voor dit boekje maakte Tijtgat zestien sublieme linosneden in kleur. Het boek bevat dezelfde prenten ook in één kleur: roodbruin.   

Publicaties en presentatie over de collectie

Op 4 augustus 2021 gaf de conservator een online presentatie over de Koopman collectie via Zoom aan de leden van de bibliofiele Zamorana Club, Los Angeles.

Boeken uit de collectie werden fysiek getoond in twee presentaties in november 2021, waarvan een aan Lidewij Edelkoort (thema kleur) en een aan Jan Baetens (Proust).

Paul van Capelleveen, ‘295. Corona en boekkunstenaars (2): Judith Rothchild, Mark Lintott’, blog op ‘Ligatuur’, gepubliceerd op 13 april 2021.

Opdrachten voor banden en dozen aan handboekbinders in Nederland

Twee boeken uit de collectie zijn van een unieke boekband voorzien door boekbinder Wilma van Driel (Boekbinderij Papyrus).

Financiële verantwoording

Het Fonds Koopman is een zgn. zuiver vermogensfonds, i.e. een stichting die een uit nalatenschap verkregen vermogen beheert en alleen de opbrengsten uit de beleggingen aanwendt om haar statutaire doelstelling te verwezenlijken (tenzij het bestuur anders beslist). Dit betekent dat volstaan kan worden met een verkorte staat van baten en lasten, aangevuld met een overzicht van de voorgenomen bestedingen. Een balans hoeft niet gepubliceerd te worden.

De jaarrekening van het Koopman Fonds wordt jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant en daarna geagendeerd in de eerstvolgende bestuursvergadering. Alle jaarrekeningen van het fonds zijn tot op heden voorzien van een goedkeurende verklaring.