Le chien de coeur

Jaar: 1969

Auteur: René Char (1907 - 1988)

Kunstenaar: Joan Miró (1893 - 1983)

Uitgeverij: G.L.M. [Guy Lévis Mano]

Le chien de coeur, titelpagina

Miró noemde de uitgever van Le chien de coeur één van die tovenaars die zwarte inkt kunnen veranderen in parels en robijnen. Ze werkten tussen 1948 en 1971 tien keer samen aan geïllustreerde boeken, waarvoor Miró de litho's maakte en Lévis Mano het drukwerk verzorgde. Het ging daarbij meestal om uitgaven in kleine oplagen. Hoewel van Le chien de coeur 885 exemplaren verschenen, waren er maar 95 voorzien van de kleurenlitho die Miró in potlood signeerde.

Ze werkten éénmaal samen aan een boek waarvoor Lévis Mano zelf de tekst had geschreven – hij was behalve boekhandelaar, uitgever en drukker zelf ook dichter, die in 1924 debuteerde en vooral tot 1939 regelmatig eigen werk publiceerde. Dat jaar werd hij gemobiliseerd, vertrok naar het front en bracht vijf oorlogsjaren in Duitse krijgsgevangenschap door. In 1943 publiceerde de dichter-uitgever Pierre Seghers een bloemlezing Poètes prisonniers met naar Zwitserland gesmokkelde gedichten van Franse krijgsgevangenen. Spoedig werd duidelijk dat Jean Garamond, wiens gedichten een hoogtepunt vormden in deze aangrijpende bundel op grauw oorlogspapier, in werkelijkheid Guy Lévis Mano was, die als pseudoniem de naam van een van zijn favoriete lettertypen had gekozen.

Frontispice, litho door Joan Miró

Lévis Mano keerde na de oorlog terug naar zijn atelier op nummer 6, rue Huyghens, waar een bonte stoet schrijvers en kunstenaars kwam overleggen over nieuwe uitgaven en kunstenaarsboeken. Vier van de uitgaven waaraan Miró en Lévis Mano samenwerkten bevatten gedichten van de surrealist René Char. De typografie van de GLM-boeken was meestal klassiek te noemen, op enkele uitzonderingen na. In de loop der jaren werden de uitgaven soberder, omdat voor Lévis Mano het experiment niet ten koste mocht gaan van de leesbaarheid, een visie die door dichters als René Char werd gedeeld.

Bibliografische beschrijving

Beschrijving: Le chien de cœur / René Char ; [ill. de Joan Miró]. - Paris : G.L.M., 1969. - 25 p. ; 23 cm

Drukker: Guy Lévis Mano (Parijs) (tekst) Arte (litho)

Oplage: 885 exemplaren

Exemplaar: Nummer 14 van de 95 op Arches, met een originele litho, gesigneerd door Joan Miró

Lettertype: Garamond Bibliografie: Bénézit 9-669 ; Monod 2608

Aanvraagnummer: KW Koopm M 763

Literatuur

  • L'atelier de typographie, les poètes et les illustrateurs des Éditions GLM. Gravelines, Musée du Dessin et de l'Estampe Originale en l'Arsenal de Gravelines, 1984
  • Paul van Capelleveen, Sophie Ham, Jordy Joubij, Voices and visions. The Koopman Collection and the Art of the French Book. The Hague, Koninklijke Bibliotheek, National Library of the Netherlands; Zwolle, Waanders, 2009
  • Paul van Capelleveen, Sophie Ham, Jordy Joubij, Voix et visions. La Collection Koopman et l'Art du Livre français. La Haye, Koninklijke Bibliotheek, Bibliothèque nationale des Pays-Bas; Zwolle, Waanders, 2009
  • Patrick Cramer, Joan Miró: The illustrated books: Catalogue raisonné. Geneva, Cramer, 1989
  • Les éditions GLM, 1923-1974**: Bibliographie. Paris, Bibliothèque Nationale, 1981
  • GLM. Montpellier,Fata Morgana, 1982
  • Guy Lévis Mano. Paris, Seghers, 1974
  • Guy Lévis Mano: Uit een particuliere verzameling. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 1984