Agenda PLM

Jaar: 1930

Uitgeverij: Barreau

Agenda PLM, titelpagina, gesigneerd door "D."

Naast de bijzondere kunstenaarsboeken die Louis Koopman verzamelde, voegde hij ook twee rijk geïllustreerde agenda's toe aan zijn collectie. Het waren twee nagenoeg identieke PLM agenda's voor het jaar 1931 die werden uitgegeven naar aanleiding van de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Parijs. De tentoonstelling werd op 6 mei geopend en duurde tot 15 november 1931. In die korte periode telde het evenement 33 miljoen bezoekers, waarvan echter een groot deel voor de tweede keer de tentoonstelling bezocht.

In de jaren '30 groeide het Franse koloniale imperium nog steeds. Onder koloniaal bezit vielen onder andere Marokko, Algerije, Tunesië, Madagaskar, Guadeloupe, Guyana en Indochina. De expositie in Parijs diende vooral om aan de wereld en de gewone man te laten zien dat koloniaal Frankrijk een missie van beschaving was. Op de tentoonstelling werd de inheemse bevolking echter tentoongesteld als in een dierentuin; niemand was erdoor geschokt.

Agenda PLM

Hoewel Louis Koopman één agenda heeft voorzien van zijn ex-libris, heeft hij het nooit als zodanig gebruikt. De agenda is rijk voorzien van teksten en kleurrijke illustraties die gemaakt werden door diverse schrijvers en illustratoren zoals Roger Broders, Étienne Bouchaud, Mattéo Brondy en Jean-Raoul Chaurand-Naurac. Het zijn veelal teksten en afbeeldingen uit het populaire genre die een geromantiseerd beeld van de Franse koloniën en de rol die de Fransman daarin speelt schetsen.

De afkorting PLM staat voor de spoorlijn tussen Paris, Lyon en de Méditerranée. Deze voorloper van de huidige Société nationale des chemins de fer français (SNCF) begon vanaf 1913 met de uitgave van thematische agenda's. In die jaren kreeg de spoormaatschappij concurrentie van auto- en vliegverkeer, de agenda's dienden dus als promotie voor het treinverkeer.

  • Illustratie door Roger Broders, Le tour du Mont Blanc par avion

Bibliografische beschrijving

Beschrijving: Agenda PLM, 1931 : textes / Lyautey … [et al.] ; illustrations / Jules Janein … [et al.] – Paris: Barreau, 1930. – 304 p. : ill. ; 30 cm

Drukker: Barreau (Parijs)

Exemplaar: De Koopman Collectie bezit twee identieke exemplaren

Bijzonderheid: Exemplaar A 194 bevat 2 sets van 12 briefkaarten Exemplaar A 195 bevat 12 briefkaarten

Bibliografie: Bénézit 2-619 ; 2-838 ; 3-533

Aanvraagnummer: KW Koopm A 194 en KW Koopm A 195

Literatuur

  • Le livre d'or de l'exposition coloniale internationale de Paris, 1931. Paris, Champion, 1931
  • Le livre noir du colonialisme, XVIe-XXIe siècle: De l'extermination à la repentance. Marc Ferro (Red.). Paris, Robert Laffont, 2003
  • Histoire de France, VI. Jean Favier (Red). Paris, Fayard, 1992