Connaissance de l'Est

Jaar: 1914

Auteur: Paul Claudel (1868 - 1955)

Uitgeverij: Georges Crès & Cie

Connaissance de l'est, titelpagina

In 1909 vertrok Victor Segalen (1878-1919) naar China als tolk-in-opleiding bij de marine. Hij leerde er de Geheime Stad kennen, schreef enkele boeken over China, onder andere de bundel Stèles, en gaf colleges in het Engels aan het Imperial Medical College. In 1913 keerde hij even terug naar Parijs, waar enkele verzamelaars en literaire vrienden ervoor zorgden dat hij een nieuwe expeditie naar China kon opzetten die literaire en wetenschappelijke doelen combineerde.

Onderdeel van de nieuwe plannen was de publicatie van een reeks boeken waarvoor de Franse uitgever Georges Crès in augustus 1913 Segalen als redacteur aanstelde. Dat werd de kortlopende serie 'Collection coréenne' - de titel was bedacht door Segalen zelf - waarin zijn eigen bundel Stèles als eerste verscheen. Ook gaf hij de Mardrus-vertaling van Aladdin ou la Lampe magique uit en van Paul Claudel Connaisance de l'Est. De drie boeken werden in 1914 gedrukt op Koreaans papier in Beijing (Peking) bij Pei T'ang, de drukkerij van de Lazaristen.

Claudel en Segalen hadden elkaar eerder in Beijing ontmoet en Claudel gaf op 17 augustus 1913 toestemming voor de uitgave van zijn prozagedichten, oorspronkelijk verschenen bij Mercure de France in 1900. De bladen van deze heruitgave werden aan één zijde bedrukt, dubbelgevouwen en aan elkaar genaaid op Orientaalse wijze. De twee delen werden los in een met blauwe zijde overtrokken cassette gelegd, voorzien van benen sluitingen.

Victor Segalen was niet de enige die de prozagedichten van Claudel waardeerde, ook André Gide, de critici Jacques Rivière en Henri Mondor waren lovend. Claudel herinnerde zich dat hij ze schreef in een periode waarin hij zich interesseerde voor rationele waarnemingen en definities: 'je commançais à ce moment-là à prendre plaisir à la logique, à voir les choses s'exprimer d’une manière complètement rationnelle et raisonnable' (Ik begon in die tijd te genieten van de logica, ik zag de dingen graag op een volkomen rationele en redelijke manier uitgedrukt.).

Aan het slot van het boek is een anonieme verantwoording opgenomen, welhaast zeker door Segalen geschreven. Hij legde daarin uit dat de initalen van elk hoofdstuk (in zwart op een in rood gedrukt 'stempel', zoals die in het hoofdstuk over tuinen) terug te voeren waren op traditionele zegels.

Bibliografische beschrijving

Beschrijving: Connaissance de l'Est / Paul Claudel. - Paris : Georges Crès & Cies, 1914. - 2 dl (226 p.) : ill. ; 29 cm. - (Collection coréenne)

1e uitgave: 1900

Drukker: Pei-T'ang

Oplage: 630 exemplaren

Exemplaar: Nummer 619 van de 570 (genummerd van 61 tot 630)op Vergé Pelure

Bibliografie: Mahé I-516

Aanvraagnummer: KW Koopm A 317

Literatuur

  • Formes chinoises: Centenaire de Victor Segalen 1878-1919. Paris, Musée Cernuschi, 1979
  • Jane Greenfield, ABC of bookbinding. New Castle, DE, Oak Knoll Press; New York, NY, Lyons Press, 1998
  • Claude-Pierre Perez, Le défini et l’inépuisable: Essai sur Connaisance de l'Est de Paul Claudel. Paris, Les Belles Lettres, 1995
  • Victor Segalen, voyageur et visionnaire. Paris, Bibliothèque nationale de France, 1999