Tonnus Oosterhoff: bibliografisch dossier

Gedichten

Boerentijger / Tonnus Oosterhoff

Amsterdam: De Bezige Bij, 1990. - 41 p.

De ingeland / Tonnus Oosterhoff

Amsterdam: De Bezige Bij, 1993. - 43 p.

{Robuuste tongwerken,} een stralend plenum / Tonnus Oosterhoff

Amsterdam: De Bezige Bij, 1997. - 47 p.

De lichtjes op de autoradio... / Tonnus Oosterhoff

Den Haag: Mikado Pers, 1998. - [4] p.

Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen: gedichten / Tonnus Oosterhoff

Amsterdam: De Bezige Bij, 2002. - 54 p.

Hersenmutor: gedichten 1990-2005 / Tonnus Oosterhoff

Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - 186 p.

Ware grootte: gedichten/ Tonnus Oosterhoff

Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - 59 p.

Handschreeuwkoor / Tonnus Oosterhoff

Gent: Druksel, 2008. - [45] p.

Leegte lacht: gedichten / Tonnus Oosterhoff

Amsterdam: De Bezige Bij, 2011. -59 p.

Hier drijft weg: verzamelde gedichten / Tonnus Oosterhoff

Amsterdam: De Bezige Bij, 2012. - 342 p.

Lassie / Tonnus Oosterhoff

[Utrecht] : The Yeats Sisters Press, 2015. - 18 ongenummerde bladen

Then those brains of mine said = Toen zeiden ze, die hersens van mij / poems by Tonnus Oosterhoff ; translated [from the Dutch] by David Colmer

[Maastricht] : [Van Eyck], 2015. - 41 pagina's

Ja Nee : gedichten / Tonnus Oosterhoff

Amsterdam : De Bezige Bij, 2017. - 51 pagina's

Proza

Vogelzaken: verhalen / Tonnus Oosterhoff

Amsterdam: De Bezige Bij, 1991. - 112 p.

Het dikke hart: roman / Tonnus Oosterhoff

Amsterdam: De Bezige Bij, 1994. - 110 p.

Kan niet vernietigd worden: verhalen / Tonnus Oosterhoff

Amsterdam: De Bezige Bij, 1996. - 138 p.

Das dicke Herz: roman / Tonnus Oosterhoff

Berlin: Berlin Verlag, 1999. - 125 p.

[Duitse vertaling van de roman Het dikke hart.]

Ook de schapen dachten na: essays / Tonnus Oosterhoff

Amsterdam: De Bezige Bij, 2000. - 163 p.

Dans zonder vloer: verhalen / Tonnus Oosterhoff

Amsterdam: De Bezige Bij, 2003. - 157 p.

Op de rok van het universum : roman / Tonnus Oosterhoff Amsterdam : De Bezige Bij, 2015. - 397 pagina's

Ander werk

Wegwijzer in taalonderwijs: spellingsonderwijs / Tonnus Oosterhoff, Hans van Wessel, Rudy Beernink

Enschede: Stichting voor de Leerplanontwikkeling, Sectie Moedertaal; Arnhem: Stichting Leerplanontwikkeling, 1985. - 147 p. [Studie over spellingsonderwijs in het basisonderwijs].

Tekeningen 1970-1971 / Tonnus Oosterhoff

Amsterdam: De Bezige Bij, 1996.

[Jaarwisselingsuitgave].

Mooi, maar dat is het woord niet: geschreven gesprekken met Esther Jansma, Frank Koenegracht, K. Michel, Tonnus Oosterhoff, Martin Reints / Rutger Kopland

Amsterdam: Van Oorschot, 1998. - 183 p.

[Bevat een artikel van Kopland over de poëzie van Oosterhoff en zijn antwoord daarop.]