Tomas Lieske: bibliografisch dossier

Gedichten

Gewapende maagd: een cyclus met biografische aantekening / Ton van Drunen

De Vrye Vogel, 1973. – 32 p.

De ijsgeneraals / Tomas Lieske

Amsterdam: Querido, 1987. – 64 p.

Een tijger onderweg / Tomas Lieske

Amsterdam: Querido, 1989. – 58 p.

Grondheer / Tomas Lieske

Amsterdam: Querido, 1993. – 63 p.

Of er spitsvreugde is / Tomas Lieske ; [gedichten gekozen door T. van Deel]

Terhorst: De Tuinpers, 2001. – [20] p.

[Bibliofiele uitgave]

Stripping & andere sterke verhalen / Tomas Lieske

Amsterdam: Querido, 2002. – 54 p.

Het blozend beest / Tomas Lieske

Terhorst: Ser J. L. Prop, 2005. – [2] p.

[Bibliofiele uitgave]

Onwetend, maar overspel / Tomas Lieske

Terhorst: Ser J. L. Prop, 2006. – [15] p.

[Bibliofiele uitgave]

Hoe je geliefde te herkennen / Tomas Lieske

Amsterdam: Querido, 2006. – 50 p.

Haar nijlpaard optillen / Tomas Lieske

Amsterdam [etc.]: Querido, 2012. – 64 p.

Kinder tijden / Tomas Lieske ; kindertijdgedichten door T. van Deel gekozen

Terhorst : Ser J.L. Prop, 2014. - 9 ongenummerde pagina's

Daedalea : acht klonkies voeren een stemmenspel op onder regie van Keto Stiefcommando : een vertelling in gedichten en prozagedichten / Tomas Lieske

Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij BV, 2016. - 70 pagina's

Overige publicaties (een keuze)

Een hoofd in de toendra / Tomas Lieske

Amsterdam: Querido, 1989. – 253 p.

[Essays]

Oorlogstuinen / Tomas Lieske

Amsterdam: Querido, 1992. – 196 p.

[Verhalen]

Nachtkwartier / Tomas Lieske

Amsterdam: Querido, 1996. – 308 p.

[Roman]

Gods eigen kleinzoon / Tomas Lieske

Amsterdam : Querido, 1996. -192 p.

[Verhalen]

Franklin / Tomas Lieske

Amsterdam: Querido, 2000. – 335 p.

[Roman]

Alles kantelt / Tomas Lieske

Amsterdam [etc.]: Querido, 2010. – 245 p.

[Roman]