Marjoleine de Vos: biografie

1957     Geboren in Oosterbeek, gemeente Renkum (19 april)

1970     Volgt Gymnasium alfa in Amsterdam

1976     Studeert Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam

1982     Publiceert artikel in Vestdijkkroniek

1983     Publiceert artikelen in Diepzee en Bzzlletin;

Woont samen met Tom van Deel (dichter, criticus)

1985     Doctoraalscriptie over Gerrit Achterberg;

Redacteur van Diepzee (tijdschrift voor literatuuronderwijs)

1986     Debuteert als kinderboekenschrijfster met De wereldworst; Jurylid voor de Diepzee-prijs

1987     Redacteur kunstredactie van NRC Handelsblad;

Werkt als freelancer; houdt lezingen over poëzie, kunst, religie en mythologie

1992     Jurylid voor de Multatuli-Prijs

1993     Trouwt met Tom van Deel

1994     Jurylid voor de Theo Thijssen-Prijs voor kinder- en jeugdliteratuur

1995     Schrijft tweewekelijkse column voor NRC Handelsblad

1996     Jurylid voor de VSB Poëzieprijs;

Schrijft tweewekelijkse levensbeschouwelijke column voor NRC Handelsblad

1997     Voorzitter van de jury voor de P.C. Hooft-Prijs

1998     Bestuurslid van de K.L. Pollstichting voor onderwijs, kunst en wetenschap

1999     Voorzitter van de jury voor de Zilveren Griffel;

Voorzitter van de jury voor de Gouden Griffel

2000     Redacteur van Raster;

Voorzitter van de jury voor de Zilveren Griffel;

Voorzitter van de jury voor de Boekensleutel;

Voorzitter van de jury voor de Gouden Griffel;

Debuteert als dichter (met Zeehond graag);

Genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs voor nieuwe Nederlandse poëzie en voor de VSB-Poëzieprijs (beide voor Zeehond graag)

2001     Jurylid voor de Libris Literatuur Prijs;

Ontvangt gedichtendagprijs (voor het gedicht 'Kooklust', uit Zeehond graag)

2002     Jurylid voor de Herman Gorter-Prijs

2003     Jurylid voor de El Hizjra-Literatuurprijs;

Jurylid voor de A. Roland Holst-Penning

2004     Jurylid voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs

2005     Genomineerd voor de J.C. Bloem-poëzieprijs (voor Kat van sneeuw)

2008     Publiceert bloemlezing van het werk van J.A. dèr Mouw (Je bent de wolken en je bent de hei);

Publiceert bloemlezing liefdesgedichten van verschillende auteurs (Jou willen is je missen)

2009     Begint dagelijkse rubriek over koken, eten en smaak in NRC Handelsblad

2010     Houdt de zevende VolZin-lezing over duurzame spiritualiteit ('Niets draagt ze dan hun poten')

2014     Genomineerd voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs 2014 (voor Uitzicht genoeg)

2015     Publiceert bloemlezing uit de gedichten van Rutger Kopland (Hoe zou het zijn om thuis te zijn)

2016     Redigeert Verzamelde gedichten van Erik Menkveld