Hannah van Binsbergen

Hannah van Binsbergen was de eerste debutant die de VSB Poëzieprijs won. Ze ontving de prijs in 2017 voor 'Kwaad gesternte'. Zij is ook de jongste dichter (geboren in 1993) die door Ilja Leonard Pfeijffer werd gebloemleesd in 'De Nederlandse poëzie van de twintigste en de eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten' (2016).

Hannah van Binsbergen

De gedichten van Hannah van Binsbergen gaan over werk, privacy en seksueel geweld, over terroristische uilen en zwarte magie. Zij schrijft geëngageerde poëzie over mensen die zich buiten de gebaande paden begeven. Ze streven ‘naar iets anders dan twee kippen en een oude Opel’. Vaak willen ze een bos in rennen, ontsnappen aan de maatschappij. Zelf is Van Binsbergen ook gesteld op haar privacy: ze bezit geen smartphone en is niet actief op sociale media.

Over het schrijven van poëzie zei ze eens: ‘Het mooie van een gedicht is dat je heel veel gedachten achter elkaar kunt laten staan en de tussenstappen overlaat aan de lezer. Dat maakt poëzie soms duister en raadselachtig. Maar als je je ervoor openstelt kun je het toch begrijpen.’

Van Binsbergen studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en publiceert recensies over religie en filosofie.

Leven en werk van Hannah van Binsbergen

Over de gedichten van Hannah van Binsbergen

Online bronnen over de poëzie van Hannah van Binsbergen