Alfred Schaffer: biografie

1973     Geboren in Leidschendam (16 september)

1985     Veurs college Leidschendam

1992     Begint studie Moderne Nederlandse Literatuur en Film en Theaterwetenschappen in Leiden

1996     Verhuist naar Zuid Afrika;

Publiceert gedichten in literaire tijdschriften in Zuid-Afrika: Die Penseel en Die Vlugskrif;

Publiceert in Nederland in Vrijstaat Austerlitz en Bunkerhill

1999     Met gedichten vertegenwoordigd in de bloemlezing van 'de laatste generatie dichters van de twintigste eeuw' (Sprong naar de sterren)

2000     Publiceert debuutbundel (Zijn opkomst in de voorstad)

2001     Genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie (voor Zijn opkomst in de voorstad);

Optreden bij Poetry International;

Schrijft over Nederlandse poëzie in de Afrikaanse kranten Beeld en Die Burger;

Medewerker van het internettijdschrift Litnet

2002     Ontvangt de eerste Jo Peters-Poëzieprijs (voor Zijn opkomst in de voorstad);

Promoveert aan de Universiteit van Kaapstad (op het proefschrift De geschiedenis van een jonge god: mythe, primordialiteit en de representatie van de archetypische adolescent en jonge man in werken uit de moderne Afrikaanse literatuur en de wereldliteratuur);

Als Fellow verbonden aan de Universiteit van Kaapstad;

Docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Kaapstad

2003     Genomineerd voor de VSB-Poëzieprijs (voor Dwaalgasten)

2005     Genomineerd voor VSB-Poëzieprijs (voor Geen hand voor ogen);

Remigratie naar Nederland

2006     Schuim Poëzieclub-keuze van het najaar;

Ontvangt Hugues C. Pernathprijs (voor Schuim)

2007     Fondsredacteur bij De Bezige Bij (tot 2010)

2009     Ontvangt Jan Campertprijs (voor Kooi);

Genomineerd voor VSB Poëzieprijs (voor Kooi);

Genomineerd voor Guido Gezelleprijs (voor Kooi)

2010     Ontvangt Ida Gerhardtprijs (voor Kooi)

2011     Terugkeer naar Zuid-Afrika;

Verbonden als docent aan de Universiteit van Stellenbosch

2013     Publiceert bloemlezing uit het werk van Elisabeth Eybers (My radarhart laat niks ontglip)

2014     Genomineerd voor VSB Poëzieprijs (voor Mens dier ding)

2016     CPNB verspreidt gedicht in het kader van de Poëzieweek 2016 ('En dan stopt het')

2020     Toekenning P.C. Hooft-prijs (bekendmaking: 15 december)

2021     Online uitreiking P.C. Hooft-prijs (9 september)