T. van Deel: biografie

1945     Geboren in Apeldoorn (21 februari)

1953     Verhuist naar 's-Gravenhage

1962     Diploma HBS-B

1966     Afronding MO-B Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam;

Leraar Hervormd Lyceum te Amsterdam

1967     Publiceert onder pseudoniem G. en Gerrit Vogel gedichten in Pharetra, studentenblad van de Vrije Universiteit Amsterdam

1968     Publiceert onder eigen naam in Propria cures;

Essayistische bijdragen in Regelrecht, werkt mee aan Hollands maandblad;

Debuteert met dichtbundel Strafwerk

1969     Literair criticus bij Trouw

1971     Doctoraal examen Nederlands;

Docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam

1972     Jurylid Henriëtte Roland Holst-Prijs    

1973     Mede-oprichter en redacteur (tot 1980) van literair tijdschrift Revisor

1975     Jurylid Busken Huet-Prijs

1976     Jurylid Lucy B. en C.W. van der Hoogt-Prijs (evenals in 1977, 1978, 1979 en 1980);

Jurylid Herman Gorter-Prijs

1977     Jurylid Dr. Wijnaendts Francken-Prijs

1979     Jurylid Prijs voor Meesterschap

1980     Voorzitter van de jury P.C. Hooft-Prijs;

Redacteur (samen met Ad Zuiderent en Hugo Brems) van Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur;

Publiceert besprekingen (Recensies)

1983     Jurylid Trevanian-Poëzieprijs (evenals in 1984 en 1985)

1984     Jurylid Geertjan Lubberhuizen-Prijs (evenals in 1985);

Jurylid Eenhoorn-Prijs

1986     Jurylid Prijs der Nederlandse Letteren;

Mederedacteur van de uitgave van S. Vestdijk, Nagelaten gedichten (met Guus Middag en H.T.M. van Vliet)

1987      Ontvangt Jan Campert-Prijs (voor Achter de waterval)

1988     Publiceert verzamelbundel Gedichten 1969-1986

1990     Jurylid Herman Gorter-Prijs

1992     Publiceert essaybundel (Als ik tekenen kon)

1993     Voorzitter van de jury van de Literaire prijs van de provincie Gelderland

1995     Jurylid ECI-Prijs voor Schrijvers van Nu (elk jaar tot en met 2002)

1996     Jurylid Libris Literatuurprijs

1997     Jurylid VSB-Poëzieprijs (evenals in 1998)

1998     Jurylid ECI-prijs voor Schrijvers van Nu (tot 2002)

2000     Redigeert de verzamelde gedichten van L.Th. Lehmann (Gedichten 1939-1998)

2001     Voorzitter van de jury P.C. Hooft-Prijs

2004     Nieuwe Bijbel Vertaling verschijnt (Van Deel was lid van het Vertaalteam dat van 1993 tot 2003 in totaal 77 boeken vertaalde)

2006     Afscheid als Neerlandicus bij de Universiteit van Amsterdam (21 februari)

2008     Jurylid Gedichtendagprijzen 2008;

Afscheid als recensent van Trouw

2009     Jurylid A. Roland Holst Penning-Stipendium

2010     Publiceert bloemlezing uit de gedichten van S. Vestdijk (Een snik tot glimlach omgelogen)

2019     Overleden in Amsterdam (12 augustus)