Hoffhams gedichten in Kleine dichterlyke handschriften

In totaal verschenen er tussen 1788 en 1809 twintig edities (schakeeringen) van uitgever P.J. Uylenbroeks jaarlijkse bloemlezing Kleine dichterlyke handschriften . Hoffhams gedichten verschenen in elke editie tot aan zijn dood in 1799.

Een overzicht van Hoffhams gedichten in Kleine dichterlyke handschriften met links naar de gedichten:

Kleine dichterlyke handschriften. Eerste schakeering. (1788)

Kleine dichterlyke handschriften. Tweede schakeering. (1789)

Kleine dichterlyke handschriften. Derde schakeering. (1790)

Kleine dichterlyke handschriften. Vierde schakeering. (1791)

Kleine dichterlyke handschriften. Vijfde schakeering. (1792)

Kleine dichterlyke handschriften. Zesde schakeering. (1793)

Kleine dichterlyke handschriften. Zevende schakeering. (1794)

Kleine dichterlyke handschriften. Agtste schakeering. (1795)

Kleine dichterlyke handschriften. Negende schakeering. (1796)

Kleine dichterlyke handschriften. Tiende schakeering. (1797)

Kleine dichterlyke handschriften. Elfde schakeering. (1798)

Kleine dichterlyke handschriften. Twaalfde schakeering. (1799)